# Förstelärare och lektor Följ tagg

Förstelärare

Tjänsterna förstelärare och lektor har inrättats som ett sätt att ta tillvara kompetens och utveckla skolans verksamhet. Det finns många områden som förstelärare kan ha som uppdrag att utveckla och arbetsuppgifterna kan se olika ut.

Förstelärarreformens avsikt är att tjänsterna ska vara tillsvidareanställningar med höjd lön. Lärarförbundet kan erbjuda dig som förstelärare flera fördelar. Vi påverkar politiker att utveckla reformen och vi vill ge dig som förstalärare stöttning i din yrkesroll.

Mer om ämnet