# Förstelärare och lektor Följ tagg

Förstelärare

Som förstelärare eller lektor har du många fördelar av att vara medlem i Lärarförbundet, som är Sveriges största lärarorganisation. Vi påverkar politiker för att utveckla reformen och vi ger dig som är medlem stöd för att du ska bli stärkt i din nya roll. Förstelärare och lektor är ett sätt att ta tillvara skickliga lärares kompetens och utveckla skolans verksamhet. Avsikten i reformen är att karriärtjänsterna ska inrättas som tillsvidaretjänster med en varaktig höjning av lönen. Förstelärarens arbetsuppgifter utöver undervisning kan till exempel vara att coacha andra lärare, initiera pedagogiska samtal och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen. Som förstalärare kan du också arbeta med att stödja/ansvara för lärarstudenter på VFU eller nyexaminerade lärare på introduktionsår eller vara huvudansvarig för ämne eller ämnesövergripande arbete.

Mer om ämnet