# Forskning Följ tagg

Forskning

För att stärka lärarna och utveckla skolan anser Lärarförbundet att det är viktigt att satsa på bred och långsiktig forskning. Inom forskningsområdet arrangerar Lärarförbundet ett konvent vartannat år, bedriver påverkansarbete mot politiker och arbetar i flera andra sammanhang för att lyfta vikten av skolforskning.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet