# Forskarstuderande Följ tagg

Forskarstuderande

Du som är forskarstuderande, licentiat eller har en doktorandanställning kan bli medlem i Lärarförbundet, precis som alla lärare från hela skolsystemet. Hos oss kan du varje vår söka ett skrivarstipendium.