# Föreläsarbanken Följ tagg

Föreläsarbanken

Välkommen till Lärarförbundets Föreläsarbank. Här kan Lärarförbundets avdelningar boka föreläsare till medlemsarrangemang. Syftet är att stödja förbundets avdelningar i att hitta föreläsare med inriktning mot yrkesprofessionen.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet