# Föreläsarbanken Följ tagg

Föreläsarbanken

Lärarförbundets Föreläsarbank avvecklas den 1 januari 2022.

Föreläsarbanken startades hösten 2017 för att stötta avdelningar som velat arrangera föreläsningar för medlemmar och presumtiva medlemmar.

Bokningar som gjordes senast den 31 december 2021 gäller och kommer att subventioneras enligt nuvarande regler.


Rekommenderade länkar

Mer om ämnet