# Föreläsarbanken Följ tagg

Föreläsarbanken

Välkommen till Lärarförbundets Föreläsarbank. Här kan Lärarförbundets avdelningar hitta föreläsare med framför allt yrkesprofessionen i fokus. Syftet är att stötta förbundets avdelningar till medlemsarrangemang etc.

Som medlem kan du gärna kontakta din avdelning om en föreläsare du vill att de ska anlita.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet