# Föreläsarbanken Följ tagg

Föreläsarbanken

Välkommen till Lärarförbundets Föreläsarbank. Här kan Lärarförbundets avdelningar hitta föreläsare med framför allt yrkesprofessionen i fokus. Syftet är att stötta förbundets avdelningar till medlemsarrangemang etc.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet