# Förbundsstyrelse Följ tagg

Förbundsstyrelse

Lärarförbundets styrelse väljs för fyra år på kongressen. Förbundsstyrelsen består av ett presidium med 1 förbundsordförande, 1 förste vice och 1 andre vice ordförande, samt 14 ledamöter, 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet