# Förbundet Folkhögskollärarna Följ tagg

Förbundet Folkhögskollärarna

Både Lärarförbundet och organisationen Förbundet Folkhögskollärarna, tidigare SFHL, ser på läraryrket som en profession med ett gemensamt uppdrag oavsett i vilken skolform vi arbetar. Därför samarbetar vi, för att stärka folkhögskolelärarna.

Rekommenderade länkar