# Folkhögskola Följ tagg

Folkhögskola

Vi vill, via vårt samarbete med Förbundet Folkhögskollärarna, tidigare SFHL, stärka utvecklingen av folkhögskolan, både när det gäller verksamhetens mål och utvärdering och när det gäller arbetsorganisation, arbetsmiljö och ledningen på folkhögskolorna.