# fjärrundervisning Följ tagg

fjärrundervisning

Fjärrundervisning är en interaktiv undervisningsform som bedrivs live med hjälp av IT-verktyg, när lärare och elever befinner sig på olika platser.

Undervisningsformen framställs av vissa som en lösning på lärarbristen, men Lärarförbundet anser tvärt om att bredare implementering av fjärrundervisning riskerar att sänka läraryrkets attraktivitet och bidra till en svår arbetsmiljö. Det kan vara en lösning i små utspridda ämnen, så som modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och vissa moderna språk, men inte i bredare bemärkelse.

Lösningen för att komma åt lärarbristen är istället att rensa lärarnas skrivbord från onödiga administrativa uppgifter och sätt in administrativa lärarassistenter, socialpedagoger och annan avlastande personal, samt att öka läraryrkets attraktivitet genom god arbetsmiljö, bra lön och goda utvecklingsmöjligheter.