# Education International Följ tagg

Education International

Lärarförbundets fackliga utvecklingsprojekt sker i nära samarbete med Education International (EI), där vi är en av ca 400 medlemmar. Vi agerar alltid till stöd för fackliga företrädare och organisationer när EI begär det. Lärarförbundet tar aktiv del i arbetet att stärka utbildningens ställning världen över.