# Diskriminering Följ tagg

Diskriminering

Diskriminering och kränkande särbehandling är ett samhällsproblem. Många undersökningar visar på en högre upplevd frekvens av kränkande särbehandling än förväntat. I huvudsak skiljer sig inte resultatet för lärare från andra yrkesgrupper. Upplever du som är lärare diskriminering på arbetsplatsen - följ Lärarförbundets checklistor!