# Digitaliserad skola Följ tagg

Digitaliserad skola

Digital kompetens hos både lärare och elever öppnar världen, ger en mer innovativ undervisning och breddar hela skolans kompetens. Läs mer om hur du kan använda digitala verktyg som appar, surfplattor, ipads, mobiltelefoner, smartphones och datorer i skolan.