# Bästa skolkommun Följ tagg

Bästa skolkommun

Varje år presenterar Lärarförbundet rankningen Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 13 olika kriterier. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

Vilken kommun har de de bästa skolorna i Sverige? Vilka ger lärarna, eleverna och skolledarna bäst förutsättningar? Med Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun, som är den största i sitt slag, får du en överblick. Vi rankar inte enskilda skolor, utan hur bra på hur din kommun har satsat på skolfrågor inom 13 olika kriterier.

Rankningen är heltäckande och omfattar kommunala skolor, friskolor, gymnasieskolor, förskolor och fritidshem. Den tar även hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och bakgrundsfaktorer, som andelen nyinvandrade elever och föräldrarnas utbildningsnivå, genom ett så kallat likvärdighetsindex som gör det möjligt att på ett rättvist sätt jämföra alla kommuner efter samma kriterier.

Rekommenderade länkar