# Bästa skolkommun Följ tagg

Bästa skolkommun

Varje år presenterar Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun. Utifrån olika kriterier tittar på hur landets 290 kommuner har valt att satsa på skolan. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Den 16 oktober presenterar vi resultatet för 2019.

Vilken kommun har de bästa skolorna i Sverige? Vilka ger lärarna, eleverna och skolledarna bäst förutsättningar? Med Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun, som är den största i sitt slag, får du en överblick. Vi rankar inte enskilda skolor, istället tittar vi på hur din kommun har satsat på skolfrågor.

Rankningen är heltäckande och omfattar kommunala skolor, friskolor, gymnasieskolor, förskolor och fritidshem. Den tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och bakgrundsfaktorer, som föräldrars utbildningsnivå, genom ett så kallat likvärdighetsindex som gör det möjligt att på ett rättvist sätt jämföra alla kommuner efter samma kriterier.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet