# Avtal Följ tagg

Avtal

Kollektivavtal är grunden för villkoren på arbetsmarknaden.

Kollektivavtal är grunden för villkoren på arbetsmarknaden. De reglerar både dina villkor och den lön du får. Samtidigt anger de vilket inflytande du har på arbetsplatsen – du får alltså en rimligare chans att bli rättvist behandlad. Kollektivavtal är också ett smart sätt att organisera arbetsmarknaden på, eftersom det är flexiblare än vad lagen är. De ändras inte beroende på vilken riksdagsmajoritet som gäller.

Här kommer du direkt till våra kollektivavtal.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet