# Arbetstid Följ tagg

Arbetstid lärare

Få koll på din arbetstid, till exempel din årsarbetstid, som lärare och ditt eget schema. Med verktyget Arbetstidskollen och personligt expertstöd om vad som gäller kring övertid, förtroendetid, arbetstidsregler, reglerad och oreglerad arbetstid kan du få hjälp till ett hållbart lärarliv.

Lärarförbundet hjälper dig att få koll på din arbetstid, så att det följer reglerna i arbetstidsavtalet och att du inte arbetar för mycket.

På de här sidorna ger vid dig råd och stöd kring allt som rör arbetstidsschema, reglerad och oreglerad arbetstid, årsarbetstid, förtroendearbetstid och övertid.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet