# Arbetstid Följ tagg

Arbetstid lärare

Lärarförbundet hjälper dig att få koll på din arbetstid, så att det följer reglerna i arbetstidsavtalet och att du inte arbetar för mycket.

På de här sidorna ger vid dig råd och stöd kring allt som rör arbetstidsschema, reglerad och oreglerad arbetstid, årsarbetstid, förtroendearbetstid och övertid.

Med verktyget Arbetstidskollen och personligt expertstöd om vad som gäller kring övertid, förtroendetid, arbetstidsregler, reglerad och oreglerad arbetstid kan du få hjälp till ett hållbart lärarliv.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet