# Arbetsmiljöverket Följ tagg

Arbetsmiljöverket

För att komma till rätta med lärares i många fall bristfälliga arbetsmiljö finns regler från Arbetsmiljöverket att hänvisa till. Till exempel föreskrifterna ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4). Föreskrifterna sätter tydligt fokus på vad arbetsgivaren behöver göra åt den psykosociala arbetsmiljön, så att stress och annan ohälsa kan undviks.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet