# Arbetsmiljöföreskrift/AFS 2015:4 Följ tagg

AFS - Arbetsmiljöföreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrift "AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö" (OSA), ställer krav inom områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Det är ett verktyg Lärarförbundet länge efterlyst, för att minska lärares arbetsbelastning. Kravet på att arbetsgivaren ska forma ett arbete i balans är väldigt tydligt formulerat. För skyddsombud medför den bindande regler för att driva arbetsbelastningsfrågor.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet