# Anställningsvillkor Följ tagg

Anställningsvillkor

Det är viktigt att du som är lärare inom skolan, förskolan eller fritidshemmet har koll på dina anställningsvillkor. De bör vara inskrivna i ditt anställningsavtal.