# Anställningsavtal Följ tagg

Anställningsavtal

En lärares, förskollärares eller fritidspedagogs anställningsavtal bör innehålla uppgifter om lön, anställningsvillkor, förmåner, befattning, anställningsform med mera.