2017-12-07

Detta hände på lärarstudentmötet 2017

På Lärarstudentmötet (LSM) fokuserades det främst på tre frågor: lärarbristen, mångfalds- och andraspråksperspektivet och att samma utbildning ska ge samma examina oavsett lärosäte. Och så valdes Matilda Gustafsson om till ordförandeposten.

Taggar
2017-12-06

Lärarförbundet Skolledare överlämnar en skrivelse till Björn Åstrand

Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare har överlämnat en skrivelse till regeringens utredare angående en utredning som gäller rektorers och förskolechefers administrativa arbetsbörda.

Taggar
2017-12-05

​En glädjande vändning för svensk skola

PIRLS är en internationell kunskapsmätning som mäter läsförståelse. I år når Sverige det bästa resultatet sedan 2001.​

Visa fler nyheter

Nyheter från våra tidningar

Sök bland alla nyheter