2017-07-06

​Lärares arbetsmiljö påverkar elevers kunskapsresultat

I en ny rapport kan vi konstatera att stressade och sjukskrivna lärare leder till sämre studieresultat. I kommuner där lärare har höga sjukskrivningstal tar färre elever en gymnasieexamen. ”Arbetsgivare måste säkra en bra arbetsmiljö,” säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Taggar
2017-07-04

Arbetsmiljö - en ständigt närvarande fråga i vardagen

Under juni har Försäkringskassan publicerat den senaste statistiken över sjuktalen. Dessa siffror visar tydligt på att förskollärare, fritidspedagoger, lärare i grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning är en utsatt kår när det handlar om att bli sjuk av sitt arbete.

Taggar
2017-07-03

Ge nyexade och skolledare rätt förutsättningar för introperioden

Lärares kompetens är den absolut viktigaste faktorn för kvalitet i skolan. Därför är det av största vikt att lärares kompetens vårdas från första dagen i yrket. I dag är det ingen garanti.

Taggar
Visa fler nyheter

Nyheter från våra tidningar

Sök bland alla nyheter