2021-12-17

Smittspridning och vikariebrist – Lärarförbundet kräver åtgärder av huvudmännen

Läget är ansträngt i skolor och förskolor, visar Skolverkets nya coronarapport. I Lärarförbundets egna undersökningar uppger nio av tio lärare att det är svårt att få tag i vikarier – samtidigt som smittspridningen bland barn och elever skenar.

2021-12-10

Från mål till lokal verksamhet

Nu bjuder vi alla skolledarombud in till Målkonferenser 2022. Målkonferensens syfte är att tillsammans omvandla den Nationella styrelsens framtagna prioriterade mål till en lokal verksamhetsplan för det fortsatta fackliga arbetet på hemmaplan.

Taggar
2021-11-10

Tio år med kunskapskrav

De reviderade kursplanerna i grundskolan börjar gälla höstterminen 2022. Men varför sker förändringarna och vad är det som ändras?

Taggar
Visa fler nyheter

Nyheter från våra tidningar