Lärarförbundet

Aktivera medlemsinloggning

Personnummer anges ÅÅÅÅMMDDNNNN

Här aktiverar du som är medlem din webbinloggning.

Du kommer sedan att få personlig anpassad information utifrån din lärarkategori, avdelningstillhörighet och de intressen du har valt och du kan delta i diskussioner. Du får också tillgång till våra verktyg Min lön och Min arbetstid.

Använd ditt personnummer och medlemsnummer. Personnummer anger du med tolv siffror, utan bindestreck (ÅÅÅÅMMDDXXXX). Du behöver också ange en e-postadress i nästa steg.

Medlemsnumret hittar du på ditt medlemsbevis. Du hittar ditt medlemsnummer på baksidan av Lärarnas tidning, ta bort de fyra sista siffrorna som är kontrollsiffror så är resten ditt medlemsnummer.
Om du inte hittar ditt medlemsnummer kan du kontakta medlemsservice på telefon 0770 330 303 eller använd vårt kontaktformulär.