Lärarförbundet

Aktivera medlemsinloggning

Personnummer anges ÅÅÅÅMMDDNNNN

När du har aktiverat din webbinloggning får du anpassad information utifrån din lärarkategori, avdelningstillhörighet och de intressen du har valt. Du kan även delta i diskussioner. Du får också tillgång till Lärarförbundets webbverktyg Min lön och Min arbetstid.

Så här aktiverar du som är medlem din webbinloggning

Använd ditt personnummer och medlemsnummer. Personnumret anger du med 12 siffror, utan bindestreck (ÅÅÅÅMMDDXXXX). I steget efter behöver du ange en e-postadress.

Medlemsnumret hittar du på ditt medlemsbevis eller på baksidan av Lärarnas tidning. Det kan finnas fyra kontrollsiffror mot slutet på tidningen som inte ingår i ditt medlemsnummer, ta bort dem.

Hittar du inte ditt medlemsnummer, kontakta Lärarförbundet Kontakt på telefon 0770-33 03 03 eller med kontaktformuläret.