• Anna Anu

  Anna Anu Viik

  Modersmålslärare i finska och grundskollärare 1-9

  Flerspråkighet, identitet och digitala metoder i undervisningen engagerar mig.
  • Modersmål
  • Digitaliserad skola
  • Språk
  • Grundskola
  • Min kollega
 • Eivor

  Eivor Börjesson Jonsson

  Mellanstadielärare i grundskolan

  Mina hjärtefrågor är miljöundervisning, värdegrundsfrågor och det som handlar om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
  • Yrkesetik
  • Grundskola
  • Min kollega
 • Jessica

  Jessica Händel

  Fritidspedagog

  Jag vill skapa goda relationer i yrket mellan lärare och elev, mellan elever och i gruppen som helhet.
  • Fritidshem
  • Min kollega
 • Rianne

  Rianne Jeroense

  Specialpedagog

  Jag vill anpassa undervisningen så att det passar alla elever. Då minskas det särskilda stödet och de extra anpassningarna.
  • Specialpedagogik
  • Speciallärare/specialpedagog
  • Min kollega
 • Anna

  Anna Jutterdal

  Grundskollärare i årskurs 7-9

  Jag brinner för mentorskapet, att inte bara undervisa utan också leda ungdomarna genom de tre åren hos mig.
  • Grundskola
  • Jämställdhet
  • Mentor
 • Maria

  Maria Isaksson

  Grundskollärare 1-7 svenska och SO, 1-9 engelska och hemkunskap

  Mina hjärtefrågor är elevperspektivet, hem och skola, att bygga relationer, lagarbete och att som utvecklingsledare driva och uppmuntra till skolutveckling.
  • Grundskola
  • Svenska
  • Samhällsorientering
  • Engelska
  • Hem- och konsumentkunskap
 • Ingrid

  Ingrid Rosell

  Förskollärare i förskola och förskoleklass

  Mitt läraruppdrag i förskoleklass ser jag som viktig del i barns skolgång. Jag brinner för genusfrågor och är genuspedagog.
  • Förskoleklass
  • Jämställdhet
  • Förskola
  • Min kollega
 • Göran

  Göran Bergman

  Musikpedagog i kommunala musikskolan

  Min personliga hjärtefråga är att ge musikämnet goda förutsättningar för att nå målen.
  • Musik
 • Ann-Kristin

  Ann-Kristin Steen

  Studie- och yrkesvägledare, grund- och gymnasieskola

  Jag brinner för att hitta möjligheter för alla.
  • Studie- och yrkesvägledare (SYV)
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Min kollega