Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem
Fråga: Senast uppdaterad: 2019-09-12

Vill Lärarförbundet att kommunen eller staten ska vara huvudman för skolan?

Svar:

Lärarförbundet är öppet för att det finns flera olika huvudmän för skolan. Det viktiga är inte vem som är huvudman - det viktiga är att undervisningen håller hög kvalitet.

I många kommuner och fristående skolor finns det stora brister. Huvudmännen måste göra mycket mer för att skapa bra förutsättningar för lärarna. De måste ta sitt ansvar för att höja lärarnas löner mer än andra grupper, de måste göra mer för att säkra att lärarnas tid inte går åt till sådant som andra borde göra – exempelvis administration, it-frågor och vaktmästeri. 

Men även om vi är kritiska till många kommuners arbete tror vi inte att staten skulle göra det bättre. Det finns statligt anställda lärare redan idag och deras löner och villkor är inte bättre än hos andra huvudmän. Däremot anser Lärarförbundet att staten måste ta ett större ansvar, till exempel när det gäller att resurserna fördelas på ett medvetet sätt mellan kommuner och mellan kommunala och fristående skolor. 

Vi anser inte att förstatliga skolan är en viktig fråga. Lärarförbundet tycker att en stor omorganisation skulle blockera andra nödvändiga satsningar – som är fullt möjliga att genomföra redan idag utan byte av huvudman.