Lärarförbundet
Bli medlem
Fråga: Senast uppdaterad: 2019-12-20

Vem kan bli medlem i Lärarförbundet?

Svar:

Du som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller skolledare samt du som är lärarstudent eller doktorand är välkommen att bli medlem i Lärarförbundet.

Med lärare menar vi lärare i alla skolformer från förskolan till högskola. Även om vi har olika uppgifter och arbetsgivare tillhör vi samma profession och skapar förutsättningar för varandra. Därför är det självklart att alla lärare och skolledare ska vara medlemmar i samma fackförbund och professionsförbund. Vi är 234 000 medlemmar som tillsammans får rätt saker att hända.

Lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola och vuxenutbildning behöver ha lärarexamen för att kunna bli medlemmar från 1/1 2020. För övriga kategorier av lärare (där skolledare är en) krävs relevant utbildning, men tillämpningen kommer vara att det räcker med anställning. Läs mer

Egen företagare

Också du som är egen företagare är välkommen som medlem. Men förbundet företräder dig inte i din roll som arbetsgivare.

Lärare på folkhögskola

Lärare i folkhögskola kan tillhör Lärarförbundet och är dubbelansluten till SFHL.

Kyrkomusiker

Aktiva kyrkomusiker och kyrkomusikerstuderande kan vara medlemmar i Lärarförbundet, men ska då vara dubbelanslutna till Kyrkomusikernas riksförbund, KMR. Pensionerade kyrkomusiker kan inte vara dubbelanslutna, istället kan individuellt medlemskap i de bägge förbundet kan bli aktuellt.

Skolledare

Inom Lärarförbundet finns en förening för dig som är skolledare. Lärarförbundet skolledare driver skolledares frågor centralt och lokalt.

Pensionär? Arbetslös?

Om du går i pension eller är utan arbete kan du fortsätta att vara medlem. Kom ihåg att ändra dina uppgifter i medlemsregistret!

Lärarstudent som ska börja jobba?

Är du lärarstudent och medlem i Lärarförbundet behöver du inte göra något för att fortsätta vara medlem när du börjar jobba. Kolla över dina uppgifter på din sida här på webbplatsen och uppdatera med din nya arbetsplats och lön.