Lärarförbundet
Bli medlem
Fråga: Senast uppdaterad: 2019-05-08

Vad händer om jag är sjukskriven mer än 90 dagar?

Svar:

Försäkringskassan ska nu pröva om din arbetsförmåga kan användas i något annat arbete hos arbetsgivaren. Du kommer antagligen att bli ombedd att skaffa ett utlåtande från arbetsgivaren om hur de kan tillvarata din arbetsförmåga. Hänsyn till ditt yrke tas inte i denna prövning. Du måste själv se till att få ett utlåtande från din arbetsgivare (blankett finns hos Försäkringskassan). Du får nu också rätt att söka tjänstledigt för att prova på ett annat arbete.

Frågor & Svar