Lärarförbundet
Bli medlem
Fråga: Senast uppdaterad: 2021-02-10

Vad händer om jag är sjukriven mer än 180 dagar?

Svar:

Nu ska Försäkringskassan pröva om din arbetsförmåga kan användas i något normalt förekommande arbete. Om du efter 180 dagar anses ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete så upphör Försäkringskassan att betala ut sjukpenning. Här finns också en risk att arbetsgivaren vill diskutera uppsägning. Ser Försäkringskassan att du med stöd av rehabilitering kan återgå i arbete inom 360 dagar kan de skjuta upp prövningen mot normalt förekommande arbete.

Frågor & Svar