Lärarförbundet
Bli medlem
Fråga: Senast uppdaterad: 2017-08-29

Vad gäller kring dubbelanslutning?

Svar:

Du kan vara ansluten till både Lärarförbundet och andra förbund samtidigt. Lärarförbundet har dubbelanslutningsavtal med nedanstående förbund. Observera att du inte omfattas av inkomstförsäkringen om du är är dubbelansluten och inte har Lärarförbundet som primärt förbund, det vill säga betalar medlemsavgift till ett annat förbund.

Förbundet folkhögskollärarna

Du som tillhör Lärarförbundet och arbetar på en Folkhögskola tillhör också förbundet Folkhögskollärarna. Som dubbelansluten folkhögskollärare omfattas du av Lärarförbundets inkomstförsäkring.

Kyrkomusikernas riksförbund - KMR

Se frågan och svaret Vem kan bli medlem i Lärarförbundet?

Sveriges yrkesmusikersförbund - SYMF

Dubbelorganiseringsavtalet med SYMF gäller för lärare, kyrkomusiker eller skolledare och den som är fast eller fri yrkesutövare inom SYMF:s verksamhetsområde och har rätt till medlemskap enligt SYMFs stadgar. Du som har anställning inom utbildningsområdet och är yrkesutövare inom SYMF:s verksamhetsområde ansluts till den organisation som förhandlar för området där huvuddelen av anställningen finns.

Medlemsavgiften tas ut av den organisation där ”huvudanslutningen” är. Samma förbund ansvarar också för konflikt- och arbetslöshetsersättning Medlemmarna har fullvärdigt medlemskap i båda förbunden. Den som är medlem i SYMF och studerar till musiker eller sångare, kan ansöka om studerandemedlemskap under studietiden i Lärarförbundet som fastställer och uppbär medlemsavgiften. Medlem som är ansluten till Teaterverksammas A-kassa betalar därutöver fastställd avgift till SYMF.

Teaterförbundet

Med Teaterförbundet finns en överenskommelse om dubbelt medlemskap för skådespelare, sångare, artister, regissörer, scenografer och koreografer som även är verksamma som lärare eller skolledare. Till exempel i grund- och gymnasieskolan, på konstnärliga högskolor eller i studieförbund. Avtalet omfattar också pedagoger inom teater/drama/dans som arbetar inom utbildningsområdet. Om du har huvuddelen av din yrkesutövning inom utbildningsområdet eller enbart är verksam som lärare inom drama, teater eller dans ansöker du om medlemskap hos Lärarförbundet och gör en intresseanmälan om dubbelanslutning som ska godkännas av Teaterförbundet. I annat fall görs ansökan hos Teaterförbundet. Är ditt huvudförbund Lärarförbundet ingår en inkomstförsäkring.

Vision (SKTF)

Enligt Lärarförbundets och SKTF:s gemensamma avtal kan du som har någon av följande titlar vara dubbelansluten i både Vision och Lärarförbundet.

  • Instruktionshygienist
  • Instruktionstandsköterska
  • Lärare i arbetsterapi
  • Lärare i arbetsvård, 1:e
  • Lärare i tandvård, 1:e
  • Lärare tandvård
  • Lärare i yrkessärskola LYS
  • Vårdlärare inom social service

Vårdförbundet

Som yrkesverksam medlem i Vårdförbundet kan vårdlärare vara dubbelanslutna med Lärarförbundet, de båda förbunden har ett samarbetsavtal.