Lärarförbundet
Bli medlem
Fråga: Senast uppdaterad: 2020-02-19

Vad gäller kring dubbelanslutning?

Svar:

Du kan vara ansluten till både Lärarförbundet och andra förbund samtidigt. Lärarförbundet har dubbelanslutningsavtal med nedanstående förbund.

Observera att du bara omfattas av Lärarförbundets inkomstförsäkring om du har Lärarförbundet som primärt förbund, det vill säga betalar medlemsavgift till Lärarförbundet. Du behöver också vara med i en a-kassa för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen.

Förbundet Folkhögskollärarna

Du som tillhör Lärarförbundet och arbetar på en folkhögskola tillhör också Förbundet Folkhögskollärarna. Lärarförbundet är ditt primära förbund. Samtal pågår inom Förbundet Folkhögskollärarna om att upplösa förbundet och helt ingå i Lärarförbundet. Om detta beslut fattas är du från och med den 1 juli 2020 endast medlem i Lärarförbundet.

Kyrkomusikernas Riksförbund - KMR

För att, som yrkesverksam kyrkomusiker eller kyrkomusikerstuderade, få vara medlem i KMR krävs medlemskap i Lärarförbundet. För medlemskapet i KMR erläggs en särskild avgift. Pensionerade kyrkomusiker kan inte vara dubbelanslutna, istället kan individuellt medlemskap i de bägge förbunden bli aktuellt.

Sveriges Yrkesmusikerförbund - Symf

Dubbelorganiseringsavtalet med Symf gäller för lärare, kyrkomusiker eller skolledare och den som är fast eller fri yrkesutövare inom Symfs verksamhetsområde och har rätt till medlemskap enligt respektive förbunds stadgar.

Du som har anställning inom utbildningsområdet och är yrkesutövare inom Symfs verksamhetsområde får dubbelanslutas om du själv så önskar, och ska då som primärförbund ha den organisation som förhandlar för området där huvuddelen av anställningen finns. Du ansöker om medlemskap hos ditt primärförbund, och meddelar att du vill bli dubbelansluten till det andra förbundet.

Medlemsavgiften tas ut av ditt primärförbund, som också ansvarar för konflikt- och arbetslöshetsersättning. Den som är medlem i Symf och studerar till musiker eller sångare, kan ansöka om studerandemedlemskap i Lärarförbundet under studietiden.

Teaterförbundet för scen och film

Med Teaterförbundet för scen och film finns en överenskommelse om dubbelt medlemskap för skådespelare, sångare, artister, regissörer, scenografer och koreografer som även är verksamma som lärare eller skolledare. Avtalet omfattar också pedagoger inom teater/drama/dans som arbetar inom utbildningsområdet.

Dubbelanslutningen är valfri, utom för dig som är dramapedagog, du ska vara dubbelansluten med Lärarförbundet som primärförbund. För övriga gäller följande. Om du har huvuddelen av din yrkesutövning inom utbildningsområdet eller enbart är verksam som lärare inom drama, teater eller dans ansöker du om medlemskap hos Lärarförbundet, och meddelar Lärarförbundet att du vill vara dubbelansluten till Teaterförbundet.

Vårdförbundet

Som yrkesverksam medlem i Vårdförbundet ska vårdlärare (som är barnmorska, biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska i grunden) vara dubbelanslutna med Lärarförbundet, enligt förbundens samarbetsavtal. Lärarförbundet är då primärförbund.

Lärarstudent

Du som studerar till kyrkomusiker och folkhögskollärare ska vara dubbelansluten.

Du som studerar till musiker eller sångare och är medlem i Symf kan ansöka om studerandemedlemskap under studietiden. Lärarförbundet ska vara primärt förbund. Även studerande vid vårdlärarprogrammen kan ansöka om dubbelanslutning med Lärarförbundet som primärt förbund.