Lärarförbundet
Bli medlem
Fråga: Senast uppdaterad: 2018-07-07

Hur påverkar kommunala avtalet HÖK 12 mig som är föräldraledig?

Svar:

Du som är föräldraledig kan dela upp föräldrapenningtillägget på flera perioder tills barnet är två år, i stället för som tidigare bara få det för den första perioden i föräldraledigheten. Det ger till exempel bättre förutsättningar i de fall föräldrarna vill turas om att vara föräldralediga. En ny bestämmelse är att du måste anmäla din föräldraledighet till arbetsgivaren tre månader innan du vill börja ta ut den. Från och med läsåret 2014/15 har du rätt att vara ledig med lön under elevernas lov förutsatt att du återgått i arbete senast en vecka före lovet. För sommarferien gäller samma bestämmelser som tidigare.