Lärarförbundet
Bli medlem
Fråga: Senast uppdaterad: 2016-02-03

Hur kan ombud agera i arbetsbelastningsfrågan?

Svar:

Arbetsbelastning är en arbetsmiljöfråga. I arbetsmiljöärenden är det Arbetsmiljöverket som fattar beslut, men för att de ska göra det krävs att man försökt hitta lokala lösningar först.

Vad Lärarförbundets ombud kan göra kan sammanfattas i tre punkter:

  1. Väck ett ärende i skyddskommittén
  2. Om dina krav inte får gehör - kräv att skyddskommittén vänder sig till Arbetsmiljöverket för avgörande
  3. Begär arbetsmiljöåtgärder enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a§

Tre steg för att agera i arbetsbelastningsfrågan

Frågor & Svar