Krav på introduktionsår för att söka lärarlegitimation slopas

Senast uppdaterad för nästan 4 år sedan
Taggar
Anna
Anna Tornberg

Den 27 maj beslutade riksdagen att introduktionsår inte kommer att vara ett krav för att ansöka om lärarlegitimation. Du kommer i stället att kunna söka leg direkt efter examen. Vad tycker du om beslutet och hur påverkar det dig? Tyck till eller ställ en fråga. I den här tråden kommer Lärarförbundets experter Anna Tornberg och Ann-Christin Larsson att svara på dina frågor. Vi svarar mellan 2-6 juni men du är välkommen att ställa din fråga redan nu.

 • Skapad 2014-05-28
Anna

Om Anna Tornberg

Utredare/ombudsman på Lärarförbundets centrala kansli. Ansvarsområden är bl a lärarlegitimation, kompetens-/professionsutveckling, förskola, förskoleklass

Theres
Theres Farcher

Jag anser att hela legitimationsgrejen har fallit - en god ambition har mött verkligheten och nu när introduktionsåret fallit och bara blivit en del av den ekonomiska cirkeln där man betalar för en legitimation som är likvärdig ett examensbevis... inga fördelar för den enskilda läraren alls, bara en stoppkloss till fast anställning och löneökning...

 • Skapad 2015-09-07 16:09
Åsa
Åsa Stålnacke

Jag gick utbildningen Lärare för tidigare år, en utbildning som skrotades rätt snabbt och inte verkar vara mycket värd enligt min lärarlegitimation. Jag får undervisa i förskoleklass, grundskola 1-6 i svenska och grundskolan 1-3 i svenska som andraspråk. Så 3,5 år och detta är vad jag fick. Känns något bortkastat. Inte vårt fel att vi läste till lärare när utbildningen var som den var.

 • Skapad 2015-08-23 14:35
Theres
Theres Farcher

JAg tycker att beslutet är förnuftigt, framförallt för att det inte finns leg. Lärare i alla ämnen och i alla skolor som kan handleda den som skulle ha introduktionsår. Dock vore det vettigt att ändå ge coachning eller ett introduktionsår för den nyutexaminerade läraren för att denne ska kunna tryggas i sin lärarroll samt få inspiration och input. Att lära ut är mer än den teori och didaktik som lärs in på universitetet och har lika mycket med personliga möten, samarbete mellan kollegor, utveckling, planering och arbete med sin lärarroll som med att välja och anamma teori och didaktiska verktyg. Den nyutexade är inte en färdig lärare - denne har fått en enorm verktygslåda som ska hjälpa denne att finna sig själv som lärare. Det är en djungel i början där den nyexade prövar sig fram och har tur om denne kan diskutera och få visa sin undervisning för någon som kan ge konstruktiv kritik. Men ofta sker inte detta och den nyutexaminerade känner sig osäker i sin lärarroll och kanske inte ens vill fortsätta vara lärare. Personlighet och tidigare kunskaper etc är givetvis en stor del i en nyutexaminerads utveckling, men alla borde ha rätt att få en handledare eller diskussions-kollega.

Läkare har introduktion, poliser har introduktion - detta för att teorin inte räcker för verkligheten. Varför ska der räcka för en lärare i dess möte med elever, föräldrar, diagnoser hos elever osv. Teorin tar oss inte in i verkligheten, det är forskningen som vi kan luta oss på och ta inspiration och redskap från men återigen - den möter inte lärarens verkligen och därför behövs stöd och diskussion för den nyutexaminerade (o eftersom man aldrig blir färdig lärd så är möten lärare emellan överhuvud taget viktigt oavsett vart i sin lärarkarriär som man befinner sig,,,)

 • Skapad 2014-07-21 21:23
Anonym
Anonym

Inkompetensen lyser klart. Behöver man ha lärarexamen? Jag tvingades söka efter 25 år i yrket.... Nu har specialpedagogbehörigheten skrotats, är det ngn ide att söka speciallärarbehörighet? Förmodligen inte eftersom det nog inte heller behövs när jag samlat ihop mina papper och Skolverket behandlat dem. Jag är bara så trött. Jag är tacksam för att det finns människor som orkar föra den fackliga kampen. Ni är ovärderliga. Tyvärr är jag just nu sjukskriven för utmattning och det är inte elevernas "fel". Det är organisationen på nationell nivå som stör den lokala verksamheten och då främst kring de barn jag jobbar tillsammans med, de som är i behov av särskilt stöd. Jag har värnat om dem i snart 30 år och är behörig att undervisa, enligt min legitimation, från årskurs 1 t.o.m. gymnasiet, b.la. i pedagogik, men jag jobbar som obehörig i alla fall eftersom jag inte har klart m erfarenhetsbehörigheten......

 • Skapad 2014-06-11 12:49
Anna
Anna Tornberg

Lina - Introduktionsperioden ska inte längre bedömas. Introduktionsperioden kommer att regleras i skollagen från 1 juli och där kommer det att stå att mentorn ska ge stöd och att mentorn ska vara legitimerad och ha tillräcklig erfarenhet för uppgiften. Det kommer sannolikt även att komma nya föreskrifter om introduktionsperioden, men dem vet vi inget om ännu så länge.

Anna Tornberg

 • Skapad 2014-06-09 10:13
Anna

Om Anna Tornberg

Utredare/ombudsman på Lärarförbundets centrala kansli. Ansvarsområden är bl a lärarlegitimation, kompetens-/professionsutveckling, förskola, förskoleklass

Lina
Lina Wallén

Har bedömningen som cheferna ska göra under introduktionsperioden tagits bort med? Vad innebär det nya beslutet för oss verksamma mentorer?

 • Skapad 2014-06-05 11:30
Johan
Johan Wikström

Här kan man läsa mer om beslutet om introduktionsperiod: https://www.lararforbundet.se/artiklar/inget-introduktionsar-behovs-for-att-soka-lararlegitimation

/Johan Wikström, webbredaktör Lärarförbundet

 • Skapad 2014-06-03 10:07
Johan

Om Johan Wikström

Webbredaktör på Lärarförbundet

Anna
Anna Tornberg

Louise - Du ska fullfölja ditt introduktionsår, men du kan ansöka om legitimation redan fr o m den 1 juli i år, oavsett om du är färdig med introduktionen eller ej. Så fort du har fått din legitimation, vilket brukar ta några månader, kan du söka en tillsvidareanställning.

 • Skapad 2014-06-02 10:05
Anna

Om Anna Tornberg

Utredare/ombudsman på Lärarförbundets centrala kansli. Ansvarsområden är bl a lärarlegitimation, kompetens-/professionsutveckling, förskola, förskoleklass

Anna
Anna Tornberg

Elin Casparson - Ja, samma regel gäller oavsett examensdatum. Fr o m den 1 juli kommer du att kunna ansöka om legitimation med giltigt examensbevis från lärar- eller förskollärarutbildningen.

 • Skapad 2014-06-02 10:01
Anna

Om Anna Tornberg

Utredare/ombudsman på Lärarförbundets centrala kansli. Ansvarsområden är bl a lärarlegitimation, kompetens-/professionsutveckling, förskola, förskoleklass

Louise
Louise Parrow

Om man redan går introduktionsår vad händer med den anställningen?

 • Skapad 2014-05-30 13:35
Elin
Elin Casparson

Kommer det även gälla oss som tog examen i januari 2014?

 • Skapad 2014-05-29 11:09

Häng med i diskussionen

Med ett konto på lararforbundet.se kan du fråga, svara och diskutera med 230 000 lärare. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Relaterade diskussioner

2014-08-11

Lön efter legget

Senaste inlägget: Jag är utbildad lärare som jobbar på sfi. Till sommaren är jag utbildad svenska som andraspråkslärare 4-6 + sfi och utöka därför mig behörighet. Kan jag begära löneförhöjning ?

Taggar
2015-10-13

Lärarlegitimation för musiklärare

Senaste inlägget: Hej, Det låter väldigt bekant tyvärr. Just dokumentation från Skolöverstyrelsen som "saknas" har vi stött på i vår lokalavdelning också. Det är en svår nöt att komma till rätta med, men...

Taggar