Arbetsuppgifter i särskolan

Senast uppdaterad för mer än 3 år sedan
Taggar
Stefan
Stefan Johansson

Jobbar som lärare och ombud på en gymnasiesärskola i Växjö. Vår rektor pratar mycket om elevtillsyn. En lärare kan ha 120 minuters elevtid, men det är bara 50 av dessa minuter som räknas som undervisning. Läraren är dock bunden till eleven alla 120 minuterna och rektor tjänstefördelar övrig tid fullt ut. Kollegorna som jobbar runt sådana elever känner att de inte hinner med att för- och efterarbeta alla sina lektioner. Min fråga är: Finns det något reglemente som styr detta. Ska det vara tydligt i medarbetarsamtal/uppdragsdialog? Stefan Johansson

  • Skapad 2015-09-17
Stefan

Om Stefan Johansson

Musiklärare på gymnasiesärskolan i Växjö.

Anna
Anna Hallqvist

Hej Stefan, det låter som en ovanlig arbetsbörda. Jag arbetar i Karlskrona på träningsskola och vi har förlagt ca 21 timmars elevtid i veckan. Det behövs ju mycket tid att för individuell planering och möten kring varje elev förutom planering av undervisning.
Hur ser det ut på övriga särskolor i Växjö? Din rektors tänk stämmer ju dåligt med avtalet.

  • Skapad 2015-12-12 10:53

Häng med i diskussionen

Med ett konto på lararforbundet.se kan du fråga, svara och diskutera med 230 000 lärare. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här