Gymnasielärarna vill ha stöd ha stöd av fler yrkeskategorier. Det behövs avlastning för att arbetsbelastningen och låta lärare vara lärare.

Dela bilden