Dessa områden vill gymnasielärarna se över för att minska sin arbetsbelastning. Mycket mer måste göras för att minska administrationen.

Dela bilden