Lärarförbundet
Bli medlem

Två dagar i Mälargången

Mälargången när föreläsning pågår.

Mälargången när föreläsning pågår.

I slutet av förra veckan under Sveriges vägledarföreningens konferens var ungefär 250 vägledare samlade i Lärarnas hus. I Mälargången fanns vi i Lärarförbundets referensorgan med som utställare för att samtala med studie- och yrkesvägledare.

Det var två trevliga dagar för mig som Lärarförbundets utställare. Framför allt var det intressanta samtal som fördes i gången och att dessutom återse gamla kurskamrater är bara en bonus. Två frågeställningar dominerade vid mitt bord. Att bristen på studie- och yrkesvägledare blir allt tydligare och problemen som uppstår när man har en obehörig kollega. Det var också flera medlemmar som ville diskutera att det blivit svårare att känna igen sig och känna sig inräknad i begreppet lärare så som Lärarförbundet använder det. När det t ex görs satsningar från regeringen där vi inte tillhör de prioriterade grupperna känns det konstigt när förbundet skriver om detta som en satsning på lärare. Hur ska vi veta vad som gäller oss och när vi är inräknade var den återkommande frågan. Samtidigt gled ofta samtalet över på oron och besvikelsen över att tillhöra en grupp som det tydligen inte är värt att satsa på.

En annan fråga som diskuterades vid bordet var vilken organisation huvudmännen bör ha för studie- och yrkesvägledare. Vad fungerar bäst att vara anställd av skolan med rektor som chef eller att tillhöra en avdelning utanför skolan där också chefen finns. Något bestämt svar hade inte de diskuterande vägledarna och det har heller inte Lärarförbundet. Vi brukar komma fram till att det beror på lokala förhållanden när frågan är uppe. Ett tydligt uppdrag och goda förutsättningar att utföra det är avgörande hur organisationen än ser ut.

Det är alltid intressant att representera Lärarförbundet i samband med konferenser och mässor. Spännande att höra vilka frågeställningar som är aktuella i olika delar av landet och som jag också får med mig att föra in i förbundet. Tack för att ni stannar till och pratar en stund.

Ja och till nästa gång lovar jag att försöka få med en innehållsförteckning till godiset.

Som avslutning kommer ett lösryckt citat från Åsa Sundelins föreläsning som var den enda jag smög in på.

"Inte utan min vägledare"

Ny Studie- och yrkesvägledarstudent? Välkommen till Lärarförbundet!

Johanna Jaara Åstrand möter ny student (Bild lånad av avdelningen i Malmö)

Johanna Jaara Åstrand möter ny student (Bild lånad av avdelningen i Malmö)

Nu har det varit uppropstider på högskolor och universitet runt om i landet. Uppropet till studie- och yrkesvägledarprogrammet i Malmö var på tisdagen i förra veckan och jag var där och hälsade välkomna tillsammans med förtroendevalda från avdelningar runt om i Skåne.

Många mötte vi när de var på väg in och överlämnade mapp med information om Lärarförbundet. De som var tidiga fick vi också en kort pratstund med och ytterligare några bytte vi några ord med när de var på väg ut. Den som ville kunde gå med i Lärarförbundet direkt och fick då en snygg välkomstkasse med användbart innehåll. Kassen får du självklart även om du lämnar in din medlemsanmälan senare.

Alla medlemmar är viktiga i Lärarförbundet och i Malmö var vi både glada och stolta över att hälsa välkomna tillsammans med våra tre ordförande Johanna Jaara Åstrand, Maria Rönn och Robert Fahlgren. Tänk att sin första dag på en ny utbildning bli hälsad välkommen av en ordförande i Lärarförbundet.

Det är bra att tidigt under utbildningen gå med i fackförening, få information och kunna delta i de aktiviteter som anordnas. Redan under studietiden kan du som student använda de resurser vi har och som vi erbjuder alla medlemmar. Läs på vår hemsida om allt du kan ta del av som student. Jag vill särskilt peka på Min kollega som du kan kontakta och diskutera yrkesfrågor med redan under utbildningen. När det sedan är dags att söka jobb kan vi ge dig stöd både när det gäller löneanspråk och vad du ska tänka på innan du skriver på anställningskontrakt. Jag ska heller inte glömma att du dessutom kan delta i alla aktiviteter avdelningen på din studieort anordnar.

Vill också gratulera dig till ditt utbildningsval! Studie- och yrkesvägledare är ett fantastiskt yrke!

Brist på studie- och yrkesvägledare

Skolstarten närmar sig och vi läser nästan varje dag om den stora lärarbristen. Då är det lätt att undra hur det ser ut när det gäller andra yrkeskategorier i skolan.

Tittar vi på studie- och yrkesvägledare kan vi konstatera att det redan läsåret 2015/16 saknades behöriga på många skolor. I skolverkets statistik läser jag att i grundskolan hade 73% utbildning till studie- och yrkesvägledare och jämför jag det med gruppen lärare ser jag att där var det 80% som hade lärarutbildning. I gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen såg det lite bättre ut med 82% och 81% som hade studie- och yrkesvägledarutbildning. Lite bättre innebär inte att vi ska vara nöjda.

Sedan våren 2015 har jag då och då sökt i arbetsförmedlingens platsbank med lediga jobb dels med sökordet studie- och yrkesvägledare och dels under yrke, pedagogiskt arbete, studie- och yrkesvägledare. Notera att träffarna är antalet annonser och att varje annons kan innehålla flera tjänster eller bar del av en tjänst. Träffarna blir fler vid sökordssökning och är idag 200 jämfört med 140 annonser. Och det är nu två veckor före skolstart! Det är lite fler annonser än det var i vintras och lite färre än det var i våras men vi kan konstatera att efterfrågan på studie- och yrkesvägledare är större än utbudet.

Vi kan konstatera att det är brist på studie- och yrkesvägledare i landet och att en del av de som anställt obehöriga att utföra uppdraget gjort det eftersom de inte fått tag i någon behörig utbildad studie- och yrkesvägledare.

Självklart vill vi att elever i landets skolor ska möta utbildade behöriga studie- och yrkesvägledare! Självklart vill vi ha utbildade behöriga kollegor!

Men vad gör man när den man söker inte finns att få tag i? Jag hoppas att arbetsgivare/huvudmän förstår vikten av att ha behöriga utbildade studie- och yrkesvägledare och därför ger den som försöker fullgöra uppdraget möjlighet att utbilda sig. Tyvärr finns inget studie- och yrkesvägledarlyft där skolverket underlättar för individen och huvudmannen att nå behörighet men det finns ändå möjlighet genom att gå överbryggande kurs.

Min uppmaning till arbetsgivare som har svårt att hitta utbildad behörig studie- och yrkesvägledare att ge den som fått uppdraget möjlighet att utbilda sig med goda villkor.

Frågor & Svar