Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Syvbloggen

Viktiga punkter för bra studie- och yrkesvägledning

Vi som arbetar inom skolan har yrken som står under en ständig utveckling. Detta kräver - förutom det dagliga löpande arbetet - även tid för reflektion, vilket det måste finnas tid för inom vår arbetstid,

Vårt arbetes innehåll som syv, vad vi ska hinna inom ramen för vår arbetstid, är en ständigt aktuell fråga. Det kan handla om elevantal, att man arbetar vid flera skolor och då premisserna- och förutsättningarna för det. Det handlar även om olika ”övriga” arbetsuppgifter som kan läggas på oss studie- och yrkesvägledare (ja det gäller för alla yrkeskategorier som arbetar inom skolan).

Förr var innehållet i en studie- och yrkesvägledares arbete till stor del baserat på att de satt inne med information och kunskap om yrken och utbildningsmöjligheter. Ja det ska man kunna som studie- och yrkesvägledare. I dag, då man hittar all världens information bara ett par klick bort via internet och eleverna har egna datorer i skolan, då kan syv's arbete även vara på ett mer filosofiskt plan: Att kunna föreställa sig hur framtiden kan kännas mer inom räckhåll för den som är ung och fortfarande går i skolan - och det i en värld som i dag är så mycket "här och nu" (och det speciellt i tonåren och tyvärr ofta även i skolvärlden). Vi vägledare kan bl.a. arbeta med olika metaforer och kartläggningsmodeller för att komma dit och då krävs de professionella vägledningssamtalen.

"Coachdelen" ingår för oss alla som arbetar med utbildning, men det kan även innebära att vi ska få en individ att dämpa negativ stress: Under negativ stress tänker en individ inte alltid så klart, vilket är en av grunderna och ett av målen för all utbildning: Att kunna tänka klart och kunna sortera och utveckla olika tankebanor - även om framtiden.

Här kommer kravet på profession kommer in. Det handlar om de viktiga professionella samtalen utifrån evidensbaserade vägledningsmodeller. En av de viktigare fackliga frågorna för oss studie- och yrkesvägledare inom Lärarförbundet är bl.a. kravet på en vägledarexamen för anställning, vilket inte finns i dag - och det är märkligt utifrån yrkets innehåll och krav, samt då det kommer till individers rätt till kvalificerad vägledning.

Vår värld är också ständigt föränderlig och det gäller att anpassa sitt arbete till det. Glömmer inte då den kanadensiska vägledargurun Norman Amundson (en vägledarförebild för många vägledare; han är filosofisk och arbetar mycket med metaforer och har skrivit böcker om vägledning som används vid våra olika lärosäten) vid en vägledarkonferens i Stockholm, bad oss att ta fram bilden av en ambulans i våra huvuden och rita en ambulans. Sedan tillade han att i test visar det sig att lärare och vägledare som arbetar med ungdomar, oftast då ritar en vit skåpbil med ett rött kors på - men ambulanser är ju sedan en herrans massa år faktiskt gula med ett blått kors på (det är bara ett exempel.)

Det gäller att man som vägledare även kan ifrågasätta sig själv, då ungdomar kan vara väldigt känsliga för nyanser. Professionell studie- och yrkesvägledning har inte informationsbitarna i fokus – de är bara en del av vägledningen. Nej, det handlar ju om att lära- och visa individer HUR man tar reda på saker och finner information, samt hur man gör då man väljer, vilket är en viktig kunskap genom hela livet, samt i det samhälle vi lever i. Studie- och yrkesvägledning handlar också om ett processarbete där vägledaren arbetar tillsammans med eleven mot en ökad självkännedom, vilket är en viktig hörnsten då det kommer till i stort sätt allt vi företar oss i livet. Och det – vem man är, var man är och vem man vill bli – det är inte alltid så lätt att ta reda på, då allsköns information och hela världen ständigt ”flashar förbi”, i det enorma informations- och påverkansflöde som vi lever med idag.

För att kunna tänka framåt måste man också kunna sortera i "här och nu" - och för att kunna tänka ”här och nu”, då måste man också kunna titta bakåt då det gäller en del saker - för att sedan kunna "summera" saker och ting: ”Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag – och vad kan jag lära mig”. Det är viktiga frågor genom hela utbildningssystemet.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar