Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Syvbloggen

Två dagar i Mälargången

Mälargången när föreläsning pågår.

Mälargången när föreläsning pågår.

I slutet av förra veckan under Sveriges vägledarföreningens konferens var ungefär 250 vägledare samlade i Lärarnas hus. I Mälargången fanns vi i Lärarförbundets referensorgan med som utställare för att samtala med studie- och yrkesvägledare.

Det var två trevliga dagar för mig som Lärarförbundets utställare. Framför allt var det intressanta samtal som fördes i gången och att dessutom återse gamla kurskamrater är bara en bonus. Två frågeställningar dominerade vid mitt bord. Att bristen på studie- och yrkesvägledare blir allt tydligare och problemen som uppstår när man har en obehörig kollega. Det var också flera medlemmar som ville diskutera att det blivit svårare att känna igen sig och känna sig inräknad i begreppet lärare så som Lärarförbundet använder det. När det t ex görs satsningar från regeringen där vi inte tillhör de prioriterade grupperna känns det konstigt när förbundet skriver om detta som en satsning på lärare. Hur ska vi veta vad som gäller oss och när vi är inräknade var den återkommande frågan. Samtidigt gled ofta samtalet över på oron och besvikelsen över att tillhöra en grupp som det tydligen inte är värt att satsa på.

En annan fråga som diskuterades vid bordet var vilken organisation huvudmännen bör ha för studie- och yrkesvägledare. Vad fungerar bäst att vara anställd av skolan med rektor som chef eller att tillhöra en avdelning utanför skolan där också chefen finns. Något bestämt svar hade inte de diskuterande vägledarna och det har heller inte Lärarförbundet. Vi brukar komma fram till att det beror på lokala förhållanden när frågan är uppe. Ett tydligt uppdrag och goda förutsättningar att utföra det är avgörande hur organisationen än ser ut.

Det är alltid intressant att representera Lärarförbundet i samband med konferenser och mässor. Spännande att höra vilka frågeställningar som är aktuella i olika delar av landet och som jag också får med mig att föra in i förbundet. Tack för att ni stannar till och pratar en stund.

Ja och till nästa gång lovar jag att försöka få med en innehållsförteckning till godiset.

Som avslutning kommer ett lösryckt citat från Åsa Sundelins föreläsning som var den enda jag smög in på.

"Inte utan min vägledare"

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här