Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Reserapporten

Rapport från Slovenien: "De fackliga frågorna är de samma"

Styrelsen för Lärarförbundet i Kristinehamn var på studieresa i Ljubljana Slovenien, mellan den 11-15 september 2018. Där träffade de Lärarförbundets slovenska motsvarighet. Det här vad de upplevde.

Styrelsen för Lärarförbundet i Kristinehamn har varit på studieresa i Ljubljana Slovenien, 11-15 september 2018. I våras skapade vi en kontakt med Sandi Modrijan som jobbar på Lärarnas fackliga organisationshuvudkontor i Ljubljana, Slovenien. Sandi hjälpte oss att boka skolbesök och besök på deras Lärarförbund.


Besök på Lärarförbundets motsvarighet i Ljubljana

Bemanningen på expeditionen är:

Sekreterare, jurist och administratör på vardera 50 % tjänst och 1 heltidsanställd som är på kontoret/expeditionen. Styrelsen har ansvar för att:

  • implementera avtal/överenskommelser
  • informera och hjälpa medlemmarna.
  • organisera gemensamma träffar med representanter från alla grupper för att utvärdera/utveckla verksamheten.

Fackförbundet förbereder för strejk (för alla lärarkategorier) och kräver högre anslag till verksamheten. De berättar att pre-school (förskolan) har haft samma budgetanslag i 20 år och pengapåsen ser olika ut trots att man gör samma saker/har samma typ av verksamhet. 2010-2015 var det kris i landet och det resulterade i låga löner och finanskris i landet. Lönen är relativt låg och lägsta lön är 690 euro efter skatt. Mer pengar behövs för att behålla lärare och samt hög kvalité på utbildningen.


Högre löner eller strejk?

Det saknas strejkkassa eller andra medel att betala lönebortfall till medlemmar vid strejk. Polis och lärare är yrkesgrupper som anses ha goda möjligheter till hög påverkansfaktor vid strejk.


Foto från förra strejken då medlemmar hade blivit bussade till huvudstaden.

Sloveniens skolorganisation

Vi lyssnade också på en tjänsteman ifrån Sloveniens skoldepartement som redogjorde för landets skola/skolorganisation.

Utbildningen är kostnadsfri för eleverna och de går i skolan 190 dagar/år, antalet lektioner ökar med elevernas ålder, vilket påminner om vårt system.

Ålder 1-6pre primary antal lektioner i år 1 (22), år2 (26) år 3(30)

Ålder 6-15primary school lower och higher

Läsåret 2014/2015 var snittet per klass 20 elever men elevantalet ökar och klasserna är nu större. Maxantalet är 28 elever/klass.

Man anser det viktigt att eleverna blir bekanta med landets historia och geografi samt att de får god utbildning inom teknik/natur/utveckling.

Fördelat över skolåren (pre primary och primary school lower och higher) har man ”bestämda utbildningsdagar” där eleverna får arbeta intensivt men olika områden.

4 dgrkultur

4 dgrnaturvetenskap

4 dgrteknologi

4-5 dgrsportaktiviteter (började med simundervisning 1970)

1-2 dgrkulturdagar om Slovenien/exkursions dagar

Dessa dagar förlägger skolan verksamheten till ställen där man bäst utvecklar och tränar aktuellt område, det kan innebära att man t.ex. åker En vecka med år 5 på camp och tränar simning och friluftsliv.

I förskolan har man liknande upplägg men man är borta ca 1 vecka/ tillfälle mot tidigare tio dagar. De åker iväg till lämpliga platser för att träna, simma, åka skridskor och åka skidor. När lärarna är borta på camp-veckor utgår ersättning med 20 euro eller mindre per dag i ersättning.

Utöver de planerade aktiviteterna har man cykelträning i grupper på skolan och till alla aktiviteter kan eleverna låna nödvändig utrustning.

Barnen får 5 mål mat per dag kl. 9, 10.30, 12-13, mellanmål och något extra. Det finns också snacks tillgängligt under dagen kostnadsfritt för föräldrar. En förskolegrupp om fjorton st 1-3 åringar bemannas av två förskolelärare, och i grupperna med äldre barn har varje förskolelärare åtta barn. 92% av alla barn går i förskola. Verksamheten pågår mellan 5.30 och 17.00, en förskola erbjuder öppet till kl 21.00.


Arbetssökande har möjlighet att lämna sina barn till förskolan och maxtiden är 8-9 timmar/dag. Kostnaden för en förskoleplats är 400-500 euro/månad, i Ljubljana betalar man tillbaka ca halva summan 200-250 euro/månad till förälder.

Bemanningen är ungefär som i Sverige. Ambitionen är att alla som anställs ska vara utbildade men det lyckas inte fullt ut och behovet av visstidsanställda och vikarier finns, men ersätts av behörig så snart som möjligt.

Många lärare är sjukskrivna med utmattning/utbrändhet som orsak. Det är svårt att avgränsa arbetstiden.

Alla är överens om att inkludering av elever är bra men man saknar resurser för att det ska bli bra verksamhet. De flesta ”jobbiga elever” benämndes som hyperaktiva.

Skolan vi besökte låstes ytterdörren kl. 8.20 (då ska alla vara på plats och skoldagen börjar) till kl 12 (då slutar de yngsta eleverna)

Det är alltid lärare ute i korridorerna under raster för att vakta och se till att rastaktiviteterna är bra.

I Slovenien är lärarutbildningen 4 år oavsett i vilken årskurs man skall undervisa. Utifrån det har alla lärarkategorier samma grundlön.

Besök på Grundskola, Majde Vrhovnik, som låg centralt i Ljubljana


Den första skolan vi besöker är en grundskola med elever från åk 1 – 9. De flesta eleverna bor i närområdet men man kan välja att gå på en skola utanför sitt eget närområde om den skolan har plats. Detta är dock inte vanligt. På denna grundskola är det inte speciellt vanligt med elever från andra länder än Slovenien.

Skolan får extra pengar från utbildningsdepartementet för elever med extra behov. Det finns 45 anställda lärare på skolan och många av de anställda är över 50 år. Enligt Bitr. Rektor är det inte svårt att rekrytera utbildad personal och hon upplever ingen lärarbrist i Slovenien. Det kan ibland vara svårt att hitta lärare för datakunskap. Av skolans 45 lärare är det 4st som saknar aktuell universitetsutbildning då dessa började arbeta som lärare innan krav på utbildning fanns i samma utsträckning som idag.

Vi samtalar med och visas runt av Bitr. Rektor på skolan och vi tittade in i klass 2, 3 och 7.


Skolan börjar 8.20 varje dag (191 dagar/år) och eleverna har lektioner till 13 varje dag. De äldre eleverna (åk 7-9) kan vara kvar på skolan efter 13.00 för att få undervisning i egenvalda ämnen såsom språkval, bild och slöjd. Om någon elev behöver arbeta extra med något ämne har de möjlighet att komma till skolans bibliotek och arbeta innan skolan börjar, från 7.30.

Lärarna i åk 1 – 5 har alla ämnen i sin egen klass (ibland kommer någon annan in och har idrott och musik) medan lärarna i åk 6 – 9 arbetar inriktade mot specifika ämnen.

Varje lärare har mellan 19 – 26 lektioner (á 45 minuter) var per vecka.

Före och efter undervisningstiden har föräldrarna möjlighet att komma och prata med läraren en dag i veckan. Om föräldrarna vill ha ett möte på förmiddagen behöver de boka tid innan medan de på eftermiddagen kan komma oanmälda med sina frågor och funderingar.


Enligt rektorn stod nu lärarna inför en stor förändring av arbetstidslagen. Deras arbetstid har tidigare baserats på tillit där de har kunnat gå från arbetsplatsen direkt efter sina lektioner. De har alltså kunnat göra allt övrigt arbete hemma. Nu kommer förändringen innebära att 30h/vecka måste göras på arbetsplatsen. Några lärare var oroliga över hur denna förändring skulle påverka deras arbetssituation.

Yrkesgymnasiet, Srednja Gradbena, Geodetska in Okoljevartsena sola Ljubljana


Vi besökte ett yrkesgymnasium där vi träffade en lärare som också var skolans fackliga arbetsplatsombud, samt rektor.Rektorn hade haft sitt uppdrag i 4 år och var en tidigare lärare på skolan. Den förra rektorn var inte bra och där hade lärarförbundet en aktiv roll i processen at byta ut honom, den förre rektorn jobbar fortfarande kvar på skolan, som lärare.

Skolan har funnits i över 100 år, 50 år på nuvarande plats

Utbildningar i hantverk och teknik, 2-4 år, två-årig utbildning till assistent åt tex stenhuggare, treårig hantverkarutbildning samt en fyraårig ingenjörsutbildning med olika inriktningar, bla arkitektinriktning. I övrigt kan man bli kakelsättare, murare, maskinoperatör och snickare.


På denna skola kunde man alltså utbilda sig till bl.a stenhuggare. Det är den enda skolan i Slovenien som har denna utbildning. I år var det 5 elever som gick sista året. Åren innan var det 7 och 4 elever. Det är garanterat att eleverna får jobb efter utbildningen eftersom det finns ett stort behov av stenhuggare i Slovenien. När vi besökte deras verkstad reagerade vi, ur arbetsmiljösynpunkt, på att eleverna varken hade hörselskydd eller skyddsglasögon när de arbetade. Vi frågade om det, men läraren bedömde att det ej behövdes.

Eleverna läser cirka 70% yrkesämnen och 30% allmänna ämnen.

Just nu är ungdomarna inte så intresserade av varken hantverks- eller ingenjörsutbildningar, skolan har minskat sitt elevantal från 1200 till 500, vilket naturligtvis påverkade ekonomin. Något som liknar situationen i Sverige.

När det gäller undervisningstid så undervisar lärarna cirka 17-24 klocktimmar per vecka.

På den aktuella skolan arbetar 40 st lärare, av dessa är cirka 75% medlemmar i lärarfacket.

Skolan finansieras av skolpeng på 3000 euro, pegarna kommer från både stat och kommun, 50/ 50.

Officiellt är skolgången gratis men man böcker köper man med hjälp av fonder etc. De aktiviteter som är obligatoriska t.ex. utflykter och studiebesök etc betalas av familjen.


Skolan hade en nyrenoverad Cafeteria. Eleverna hade varit delaktiga i arbetet och rektorn hade en tanke på att man är mera rädd om inredningen när man varit med och hjälpt till. Generellt var det inget klotter eller skadegörelse på skolan. Det var rent och fint. Skolan hade investerat i nya elevskåp för två år sedan och det blev ett lyft för korridorerna/rasthallarna. Frågan om mobiltelefoner kom upp, det är ett problem som man har olika lösningar på ingen gemensam vettig lösning finns, men allt ifrån inlämning i ”hotell” till att de får ha dem och att läraren tar den om det behövs.


Sammanfattning

Vi har haft en givande resa där vi har tagit del av lärarfackets arbete och kan jämföra med vårt eget system och slutsatsen vi kan dra är att de fackliga frågorna är delvis de samma, t.ex. frågan om arbetstid och arbetsbelastning.

Vi upplever att man inte har kommit lika långt som oss i arbetet med en god arbetsmiljö framförallt utifrån ljud. I rasthall där alla elever uppehöll sig samtidigt under rast, saknades ljudabsorbenter helt. I personalrummet, som var ovanligt stort, saknades också ljudabsorbenter. Det blev en hög ljudnivå då vi alla samtalade med våra slovenska lärarkollegor. Ett exempel är också stenhuggareleverna som varken hade skyddsglasögon eller hörselskydd.

Lekutrymmet utomhus för de yngre eleverna var mycket begränsat och de ”låstes in” också under skoldagen. På skolan för äldre elever fanns bevakning. Inget av detta är något vi har erfarenhet av.

I jämförelse med vår kommun där vi har en-till-endatorer från år 4 så var det stor skillnad i Slovenien. De hade, enligt vår bedömning, mycket sämre teknisk standard på datorer och annan teknisk utrustning.

Slutligen vill vi upprepa att även denna resa var mycket givande och vi fick ett fantastiskt bemötande från alla representanter på fackförbundet och skolorna vi besökt. Vi kan därför varmt rekommendera andra att besöka Slovenien.

Frågor & Svar