Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Reserapporten

Rapport från Estland: "Det är svårt att hitta utbildade lärare"

Mellan 6-9 september 2017 besökte Lärarförbundet Kristinehamns styrelse Estlands huvudstad Tallinn för en studieresa. Det här är deras upplevelser.

På onsdagen den 6:e september anlände vi till Tallinn. Under torsdagen den 7:e var det dags för skolbesök. Då besökte vi Tallinna Ehituskool, ett yrkesgymnasium där vi mottogs av Lissi, skolans kommunikationschef, som visade oss till ett konferensrum.


Skolans direktör ansåg att vårt besök var viktigt så han kom och hälsade oss välkomna och berättade kort om skolan. Skolan är ett nyrenoverat utbildningscentrum som har funnits sedan 1947 och erbjuder gymnasiala utbildningar inom tre områden: konstruktion, elektricitet och träutbildning med bland annat. renovering av möbler. En skola som är öppen för alla åldrar. Antalet elever är 587, de flesta i yngre åldrar.


De berättade att det har blivit allt vanligare att personer som har en annan utbildning/jobb skaffar sig en yrkesutbildning. Många högutbildade personer mellan 40-50 år studerar på skolan. Detta är möjligt tack vare att det inte fanns någon åldersgräns om man ville studera här.

Skolans renovering möjliggjordes med EU-medel.

Skolan har 85 anställda som var uppdelade på 26 traineers, vilka kan jämföras med yrkeslärare i Sverige, 16 lärare i matematik, NO och språk, 9 personer på administrationsavdelning och 34 övrig personal.

Det är svårt att hitta utbildade lärare. På skolan är alla lärare utbildade förutom 2 st. som studerar till lärare samtidigt som de arbetar i skolan.

De flesta utbildningar är gratis för alla. Det finns utbildningar som kostar pengar t.ex. utbildning av sotare som kostar 1900 euro.

Denna skola är även kopplad till fängelseundervisning vilket är unikt i Estland.

Yrkesskolorna i Estland har minskat från 80 till 30 skolor i och med att Estland gick med i EU 2004.

Efter en stund av ren information fick vi en rundtur på skolan. Den var nyrenoverad och mycket fin.


På dörrarna till klassrummen finns denna bild som påvisar att mobiler inte är tillåtna och att klassrumsdörren låses 15 minuter in på lektionen. Var eleven då försenad fick den gå till annat rum och läsa enskilt.

På denna skola sker undervisningen på estniska och ryska. Andelen ryskspråkiga minskar.

Ljudnivån var hög i de klassrum där praktisk undervisning ägde rum. På vår fråga om skyddsutrustning berättade läraren att den finns att tillgå, till exempel i form av hörselskydd. Men den används inte. Kanske kan det bero på att läraren själv inte använde några?

På skolan undervisas bland annat kakelsättning och renovering av möbler. Den typen av undervisning äger rum i en stor sal med maskinpark som var modernare än vad företag runtomkring kan tillhandahålla. Alltså mycket attraktiv i sig.

Det fanns även ett stort gym för alla på skolan, både för elever och personal. Personalen fick träna på arbetstid eftersom ledningen ansåg att det gav bra resultat och gynnade lärare och skolans elever. Det fanns också övernattnings-möjligheter, med enskilt rum i närheten av biblioteket, för lärare och tillresande. Båda dessa förmåner ses som mycket positiva för skolans lärare.


Vi upplevde att vi blev mycket väl mottagna och det kändes att det var viktigt för dem att få visa sin nyrenoverade skola. Det var en skola som såg EU som en språngbräda ut i världen för sina elever.Vårt nästa besök var Lärarförbundets motsvarighet i Estland. Vi blev mottagna i lärarnas hus av ordföranden och deras förra ordförande (nyligen pensionerad).

Det gula huset på torget i gamla stan är Lärarnas hus, där facket hade två små mottagningsrum.

Vi fick höra att endast en 1/3 av alla lärare i Estland är anslutna till lärarfacket.

Ordförande gav en tillbakablick om hur det var att arbeta som lärare i Estland.

Lön?

Tidigare var lönen för en lärare 888:88 euro

Fackförbundet krävde högre lön och i strejken fick de stöd av allmänheten eftersom lärare är viktiga för barns utbildning.

1/9 2017 bestämde utbildningsministeriet att alla skulle ha lika lön. Lönen är idag 1050 euro och ska uppräknas varje år. Lärare tjänar lika mycket oavsett ålder och erfarenhet.

Hur kan man klara sig på den lönen?

Man kan öka lönen genom att:

 • ta på sig fler uppgifter i form av fler lektioner men det är rektor på varje skola som beslutar om utökningen av undervisningstiden
 • 100 euro extra ges till de som arbetar som klasslärare i 1-9 och 130 euro till de som arbetar med äldre elever

Vad tjänar då andra yrkesgrupper?

Sjuksköterska 700 euro

Affärsbiträde 600 euro

Minimilön 400 euro

Landets skatt är 21 %

En lärares arbetstid?

En lärare som arbetar 100 % har normalt 21 lektioner á 45 min i veckan med en arbetsplatsförlagd tid på 35 tim i veckan.

Ett problem är att en del lärare inte fick mer än 50 % tjänst då skolan inte behöver mer av deras kompetens. De lärarna överlever på att ge privatlektioner.

I den estniska skolan får inte läraren lämna sin arbetsplats under rast.

Varför har ni fått så bra resultat?

De hänvisade till en artikel i svenska tidningen Skolvärden

http://skolvarlden.se/artiklar/estland

Den före detta ordföranden menade att de har disciplin i klassrummen, att barn vill lära sig, ”be clever” - vara smarta , men de har också lärare som vill undervisa.

Som avslutning fick vi en rundtur i det gamla huset.


På fredagen besökte vi Nömme Gymnasium. En skola som låg lite utanför centrum

Till den skolan hör också en låg-, mellan- och högstadieskola. Totalt går där 863 elever varav 277 på gymnasiet. På denna skola är 100% lärare anslutna i facket vilket rektorn poängterade som positivt. Orsakerna till den höga fackliga tillhörigheten på denna skola var att den förra Lärarorganisationens ordförande varit lärare där och att rektorn var så positiv till ett samarbete.

Unikt för denna skola är att den har ett eget planetarium, något som rektor var mycket stolt över.

Enligt skolans hemsida:

Planetariet på Tallinn Nõmme Gymnasium. Inom ramen för MÕK finns det ett planetarium i gymnasietornet, vilket gör att en 360 graders rörlig bild kan projiceras på kupolen. Det är känt att detta är den enda skolan i Estland med sitt eget planetarium. Syftet är att ge studenter i grundskolorna olika vetenskapliga filmer för att komplettera läroplanen. Inom ramen för projektet bör en 15-minuters studiefilm från solsystemet vara klar under hösten. Enligt preliminärplanen erbjuds studenterna på Nõmme skolor möjligheten att titta på filmer. Vid intresse kan utflykter också erbjudas till andra intresserade skolor.

Elever ger skolan en gåva varje år, exempel på gåvor, en stjärnkikare, klocka och kaffemaskin till lärarna.


Eleverna har fri skollunch vilket är nytt för detta läsår.

Lärarna och rektor berättade att eleverna var stolta över sin skola. De allra flesta gick vidare till universitetet. Blev man media kändis berättade man gärna att man gått på just denna skola och skolan berättade att just han eller hon var en gammal elev därifrån

Vi avslutade vår studieresa med att delta i ”The yellow free walking tour”, ett ungdomsprojekt i de baltiska staterna. Det är en guidad tur där lokala unga studenter berättar om sin hemstad.


Vi blev guidade av en ung student genom Tallinns gamla stad, som gav oss en blandning av fakta, legender och sanna historier.

Detta tog vi med oss:

 • Stora skillnader mellan svenska och estländska skolan
 • Vi har mycket bättre löner i Sverige, i Estland tjänar en lärare ca 10 500 kr/månad. Rektor ca 20 000 kr/månad.
 • Arbetsbelastningen är hög eftersom lärare ofta undervisade mer än sina 100 % då de vill utöka sin inkomst.
 • Stoltheten över sitt arbete och sin skola var stor.
 • Deras digitalisering var lite i jämförelse med oss men de själva upplevde den som mycket hög.
 • Allmänhetens stöd och förståelse är av stor vikt när en yrkeskår arbetar för att få en högre lön som i Sverige när vi fick mer än andra.
 • Det skulle vara en häftig grej om fler skolor hade planetarium.
 • Estländarna är stolta över sitt land och dess historia.
 • Tilldelningen av EU medel verkar vara större än den till Sverige, t.ex. renoveringen av flera skolor bekostas av EU.
 • Skolmaten som vi bjöds på skulle knappast serveras i svenska skolmatsalar. Maten var kokt potatis, gröna ärtor, grönsaker i en röra.

Som efter alla våra resor så kommer vi hem med många intressanta intryck men även med frågor och funderingar. De erfarenheterna tar vi med oss i vårt eget fackliga arbete på hemmaplan.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här