Lärarförbundet
Bli medlem

Ny varningssignal: Lärarbristen fortsätter öka

Nya siffror från Skolverket visar att andelen behöriga lärare i grundskolan fortsätter minska från 71,4 procent förra året till 70,5 procent. Det har länge behövts ett helhetsgrepp i form av en samlad nationell politik för att vända den negativa trenden.

Den svenska lärarbristen är idag enorm och en utmaning för alla skolhuvudmän. Idag saknas nära 65 000 utbildade lärare, förskollärare och skolledare. Till år 2035 är prognosen att det kommer saknas närmare 80 000 lärare. Lärarbristen har sedan länge tagit ett fast grepp om skolsverige och påverkar hela samhället. Att komma tillrätta med lärarbristen borde stå högst upp på varje politikers att-göra-lista.

Skolverkets nya siffror visar att lärarbehörigheten i grundskolan detta läsår ligger på 70,5 procent. Det kan jämföras med 71,4 procent de två föregående läsåren och 72,7 procent läsåret 2015/16. En klen tröst är att lärarbehörigheten i gymnaseiskolan ökar från 80,6 procent förra läsåret till 81,4 procent i år.

Pedagogisk segregation

Det är extremt stora skillnader mellan olika skolor och kommuner vad gäller lärarbehörighet. Det är faktiskt helt förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt och utifrån ett starkt socioekonomiskt samband. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten i den svenska skolan och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade och behöriga lärare.

Skolan måste vara bäst där förutsättningarna är sämst. Vi kan aldrig nöja oss förrän alla barn har samma chans att lyckas i skolan, oavsett vad deras föräldrar jobbar med eller har för utbildning

Kön till lärarutbildningen måste ringla lång

En skola är inte en skola bara för att det står på väggen ovanför ytterdörren. Eleverna måste få möta lärare med den utbildning och de förutsättningar som krävs för att kunna ansvara för en undervisning av hög kvalitet och ge det stöd som eleverna har rätt till. Staten och huvudmännen måste göra mycket mer för att kön till lärarutbildningen ska ringla lång och kön ut ur läraryrket bromsas upp. För tyvärr har 38 000 utbildade lärare valt att lämna yrket i förtid.

Lösningen på lärarbristen ligger i politikens händer. Den självklara drivkraften för oss lärare är mötet med barnen och eleverna, den självklara drivkraften för politiken måste vara att skapa de bästa förutsättningarna för att det mötet ska bli så bra som möjligt. Satsa på konkurrenskraftiga lärarlöner, rensa i arbetsbördan och styr upp möjligheterna till karriär och kompetensutveckling.

Nationell kompetensförsörjningsplan

Vi lärare och skolledare är beredda att ta vårt ansvar. Vi förväntar oss att ni som är kommunpolitiker tar ert ansvar som arbetsgivare fullt ut. Och att ni som är nationella politiker och våra yttersta förutsättningsgivare tar ert ansvar. Det är mer än hög tid att ta fram en nationell kompetensförsörjningsplan med konkreta åtgärder som på allvar möter lärarbristen.

Lärarförbundet har analyserat Skolverkets färska siffror och tagit fram unika rapporter på läns- och kommunnivå som kan läsas här.

Här finns fem förslag för att vända lärarbristen.

Jag vill höra er skryta!

Idag uppmärksammar vi internationella kvinnodagen. Ett utmärkt tillfälle för en kvinnodominerad lärarprofession att visa stolthet över den samhällsviktiga skillnad vi tillsammans gör varje dag i klassrum och barngrupper.

Av 234 000 medlemmar i Lärarförbundet är vi 192 000 kvinnor. Vi verkar i en kvinnodominerad bransch. Vi är studenter, yrkesverksamma och chefer. Vi är sambos, mammor och systrar. Vi är vinnarskallar, tedrickare och fotbollsspelare. Vi utmanar, utvecklar och undervisar i förskolor, fritidshem och skolor. Vi skapar framtid varje dag genom vår yrkesutövning och vi gör det med glädje.

De senaste veckorna har jag rest runt för att träffa medlemmar, förtroendevalda och kommunpolitiker. Vi har tillsammans diskuterat lärares förutsättningar, ledarskapet i skolan och hur bristen på behöriga kollegor utmanar oss alla. Men framförallt har jag fått ta del av lärarstolthet och berättelser om det som skapar arbetsglädje.

På Gotland mötte jag Kerstin Andersson, rektor och ombud för Lärarförbundet skolledare på Solbergaskolan, som går den extra milen för att få hemmasittare till skolan – och lyckas. Som betonar vikten av ett nära och tydligt ledarskap och självklarheten i att finnas mitt bland lärarna och eleverna. I Boden fick jag ta del av en stark kollegial gemenskap och engagerade lärare på bland annat Fria Emilia, en F-9 skola där lärarna med stolthet visade på den pedagogiska idén där eleverna uppmanas att tänka och skapa kreativt, samarbeta och utmana sig själva och varandra.

På grundskolan Kronan i Trollhättan fick jag höra Linda Forssén, rektor på Kronan skolan och Årets skolledare, berätta om arbetet efter skolattacken, hennes ledarskap med tydliga ramar och många kramar och den kraft som finns i professionen när vi enas kring en gemensam målsättning.

Skrika lärarstolthet från bergstopparna

Det som är slående under mina resor, oavsett om jag är på Gotland eller Orust, i Boden, Trollhättan eller Vänersborg, är drivet hos lärarkåren att nå nya höjder och stoltheten hos professionen över det viktiga jobb vi gör. Jag har mött förskollärare som bevittnat om det lugn och pedagogiska fokus som uppstår när man får chansen att jobba i team med mindre barngrupper, lärare som berättat om lyckan och glädjen att jobba på en mångkulturell skola där man hela tiden tvingas tänka nytt och får så mycket tillbaka, lärare i fritidshem som vittnar om hur en mer strukturerad rastverksamhet bidrar till mindre konflikter, mer aktivitet och fler elever som provar nytt, och skolledare som i kraft av fungerande ledningsgrupper utvecklar sig själva och arbetsorganisationen och rensar bort från lärarnas bord. Lärare och ledare som är i konstant utveckling och som kämpar hårt för att nå mål, ibland i medvind och ibland i motvind. Jag vill att vi synliggör den starka kraften, ambitionen och stoltheten i professionen, delar den och skriker ut den från bergstoppar.