Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vuxenutbildningen öppnar nya dörrar

Den svenska vuxenutbildningen är en fantastisk tillgång. Varje år ger den hundratusentals människor möjlighet att sätta nya mål för sitt liv och växa som individer. Men trots att vuxenutbildningen är en av våra största skolformer prioriteras den inte i den skolpolitiska debatten.

För många är vuxenutbildningen en viktig andra chans - en möjlighet att ta igen förlorad studietid och fortsätta vägen mot sitt drömyrke. SFI-undervisningen spelar en avgörande roll i att möjliggöra fortsatta studier och öppna dörrar till arbetsmarknaden.

Språket är nyckeln till integration och att kunna erbjuda riktigt bra svenskundervisning till de som kommer till Sverige är en av de viktigaste aspekterna för att vår integration ska vara framgångsrik.

Men trots att vuxenutbildningen är en av våra största skolformer prioriteras den inte och verksamhetens olika delar behandlas ofta styvmoderligt. Vår medlemsenkät visar en verksamhet där många lärare trivs och känner mening, men också där administrativa åtaganden skjuter i höjden, den höga omsättningen på elever gör det svårt att planera arbetet och bristen på behöriga lärare är akut.

Vuxenutbildningen måste bli en mer attraktiv arbetsplats.

Här är ett axplock av de förändringar vi vill se:

  1. Minska arbetsbelastningen. 3 av 4 lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste tre åren och varannan lärare tycker att arbetsbelastningen har ökat ganska eller väldigt mycket. Renodla läraruppdraget och lyft bort administrativa sysslor från lärarnas bord!
  2. Gör vuxenutbildningen mer likvärdig över hela landet, med begränsningar för hur ofta nya elever kan tas in och en större tydlighet i samordningen med andra myndigheter. Det skapar en lugnare och mer strukturerad undervisningssituation för eleverna och underlättar lärarnas pedagogiska ansvar.
  3. Se till att de behöriga lärarna inom komvux och SFI blir fler. Tillsätt fler utbildningsplatser på lärarutbildningarna för vuxenutbildning, låt fler lärarutbildningar innehålla vuxenpedagogik och gör det lättare för utbildade lärare att behörighetskomplettera sina studier för att kunna arbeta med vuxna elever.
  4. Satsa på de lärare som finns. Lärarna inom vuxenutbildningen bör självklart få del av de statliga satsningar på löner och karriärtjänster som kommit många andra lärargrupper till del.
Det är aldrig för sent att lära sig nya saker och ta nya steg i livet. Menar vi allvar med bildningsuppdraget och med att ge människor en andra chans måste rimliga förutsättningar säkras. Så kommer fler få chansen – och lyckas.
Frågor & Svar