Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vuxenutbildningen är för viktig för att verksamhetens olika delar ska behandlas styvmoderligt!

I veckan släppte Skolverket den senaste statistiken över elevresultaten inom den kommunala vuxenutbildningen och för SFI-undervisningen. Den visar att bara drygt sex av tio elever som går på Komvux för att bli behöriga till gymnasiet slutför sina studier och på SFI-undervisningen är det endast 65 procent av de som påbörjade sina studier 2014 som slutför någon kurs till och med 2016.

Det finns givetvis många anledningar och förklaringar för detta men tyvärr är det ändå så att vuxenutbildningen, där SFI ingår inte prioriteras i den skolpolitiska debatten. Det måste det bli en ändring på. Den kommunala vuxenutbildningen är en unik möjlighet till en andra chans för att ta igen studietid och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. SFI är avgörande för en lyckad integration och därmed för många en viktig ny chans i vårt land.

Vuxenutbildningen är för viktig för att verksamhetens olika delar ska behandlas styvmoderligt. Jag påstår att om regeringen menar allvar med bildningsuppdraget och med att ge människor en andra chans måste de ge rimliga förutsättningar till de lärare och elever som gör jobbet. Då kommer fler få chansen- och lyckas.

En modern kunskapsintensiv ekonomi förutsätter medborgare som har en god bildning och en föränderlig arbetsmarknad kräver goda möjligheter till omställning och matchning vilket förutsätter ett livslångt lärande, där spelar vuxenutbildningen en avgörande roll.

En elevs behov av att få börja på en vuxenutbildning eller SFI-undervisning är viktig, men inte till priset av att utbildningens kvalitet urholkas och att lärarna får en ohållbar arbetssituation. Lärarna måste få tid och möjlighet att ge varje elev vad den behöver, något många lärare rapporterar att de inte har. Vår egen rapport över den svenska vuxenutbildningen visar att lärare inom både Komvux och SFI har för hög arbetsbelastning, och det som ökat mest är administration och dokumentation. Bara 7 procent av lärarna säger sig alltid ha tillräcklig tid att planera och följa upp undervisningen. 4 av 10 SFI-lärare uppger att de arbetar på en skola som tar emot nya elever en gång i veckan.

Det är klart att det inte fungerar bra att ta in helt nya elever varje vecka under pågående kurser. Det drabbar både kvalitén i mottagandet och undervisningen för övriga elever. Vi vill att det införs begränsningar för hur ofta nya elever kan skrivas in för att främja både kvalitén i undervisningen och planeringsförutsättningarna.

Regeringen och kommunerna måste ta sitt ansvar och ge både elever och lärare bättre förutsättningar. För detta behövs satsningar både lokalt och nationellt som minskar lärares arbetsbelastning, begränsar antagningen till vuxenutbildningen till högst en gång per månad, inkluderar lärare inom vuxenutbildningen i samtliga statliga satsningar på lön, kompetensutveckling och karriärmöjligheter samt säkerställer att alla elever får mer likvärdig undervisning genom en nationell standard för undervisningstid.

Det är aldrig för sent att lära sig nya saker och ta nya steg i livet. Låt vuxenutbildningen bli den språngbräda den kan vara för det livslånga lärandet.

Frågor & Svar