Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Viktig seger om högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekströms besked om att gymnasieskolans yrkesprogram ska ge högskolebehörighet är glädjande, något som Lärarförbundet drivit länge. Fler kommer nu att välja gymnasieskolans yrkesprogram och sitt drömyrke utan att behöva stänga några dörrar för framtiden.


Som bland annat Aftonbladet skriver på ledarplats så är regeringens förslag oerhört viktigt för yrkesprogrammen.

Lärarförbundet har längre drivit att alla nationella program ska ge grundläggande högskolebehörighet. Det är kunskaper som krävs för att ge alla elever fulla möjligheter efter gymnasieskolan. Grundläggande högskolebehörighet är ofta helt avgörande för ett livslångt lärande, det vill säga för att studera vidare eller sadla om senare i livet.

Men det är även nödvändigt för den om vill fortsätta inom sitt yrke, eftersom både dagens arbetsliv - och i än högre grad framtidens arbetsliv - kräver goda teoretiska kunskaper. Alla ungdomar måste också ha rätt att få den bildning som möjliggör aktivt deltagande i samhällslivet.

I regeringens förslag utökas nu yrkesprogrammen från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Tidigare hade Gymnasieutredningen föreslagit att kurserna för högskolebehörighet skulle beredas plats genom att inteckna det individuella valets 200 poäng och för vissa av yrkesprogrammen ta 100 poäng av programfördjupningen. Genom att utöka programmen undviker regeringen en sådan försämring. Bra. Flera olika parter och intressen borde kunna bli nöjda med den här lösningen.

Det är också bra att regeringens förslag bygger på att kurserna ingår i grundupplägget på yrkesprogrammen. Det sänder en viktig signal om betydelsen av de kunskaper som dessa kurser ger och om yrkesprogrammens status. Dessutom kommer det förenkla planering och schemaläggning för både skolan och eleverna.

Men på en viktig punkt har regeringen inte landat rätt. Lärarförbundet har länge drivit att ett estetiskt ämne ska återinföras i alla gymnasieprogram, och välkomnade att gymnasieutredningen föreslog att lägga till en kurs om 100 gymnasiepoäng. I förslaget från regeringen har detta bantats ner till 50 poäng.

Det är fel väg att gå. Alla elever ska ha rätt att utveckla sin kreativitet och skapande genom olika uttryckssätt. En så pass kort kurs som nu föreslås riskerar att bli väldigt övergripande och upphackad. En tråkig plump i protokollet för ett i övrigt stort och viktigt steg framåt för yrkesprogrammen.

Frågor & Svar