Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vi vill förändra till det bättre

”Värre lärarbrist väntar”, ”Svårare än någonsin att rekrytera lärare”, ”Situationen är alarmerande”. Det är några rubriker i medieflödet. Ibland blir jag ledsen, men det är inte den enda bilden. Lärarbristen visar på hur villkoren ser ut i verksamheten och vilka utmaningar som politikerna måste se.

Vi har ett ansvar och en skyldighet – både som lärare och som lärarnas fackförbund – att synliggöra de problem som faktiskt finns. Det är grunden till förändring. à Lyft gärna fram detta citat.

Vi vill att du stannar kvar i yrket

Varför berättar vi om att lärarbristen förvärras? Jo, för att få tillfälle att säga vad som behövs för att du och dina kollegor ska stanna kvar i yrket. Vi vet att det handlar om tid att planera och förbättra undervisningen, högre löner och bättre arbetsmiljö.

När vi pekar på utmaningarna tar vi också på oss ett ansvar för att komma med förslagen på vad som behöver hända. Därför finns också rubriker som ”Att satsa på skolan är ett måste” och ”Dragkamp om lärarna höjer lönerna”.

Oavsett utmaning står lärarna och gör sitt bästa

Det finns nog ingen yrkeskår som är så lösningsorienterad som lärarna. Det slås jag av på varje skolbesök. På en skola saknas det klassrum, på en annan har rektor inte ännu rekryterats, på en tredje saknas det behöriga kollegor. Oavsett utmaning så står vi där och gör det allra bästa med de förutsättningar som råder för att barnen och eleverna ska få en trygg och lärorik skolgång.

Lärare behöver bättre förutsättningar att få spela roll. Tillsammans är vi den där kraften som kan påverka och göra skillnad för elevernas, varandras – och i förlängningen – för hela Sveriges skull. Grunden för förändring är fakta på bordet. Och att ha riktigt bra lösningar. Det har vi och våra 230 000 medlemmar.

Frågor & Svar