Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vi tar ut kursen mot framtiden

Vi behöver värderas högre för det jobb vi gör och få avlastning så att vi lärare får vara lärare och inte vaktmästare, IT-tekniker, administratörer och kuratorer. Anställ fler yrkesgrupper som administrativa lärarassistenter och socialpedagoger och bygg ut elevhälsan, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Vi behöver värderas högre för det jobb vi gör och få avlastning så att vi lärare får vara lärare och inte vaktmästare, IT-tekniker, administratörer och kuratorer. Anställ fler yrkesgrupper som administrativa lärarassistenter och socialpedagoger och bygg ut elevhälsan, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Genom den stora dialog som just nu pågår ska Lärarförbundet slå fast hur medlemmarna vill att skolan ska se ut om tio år.

Jag blev lärare för att jag vill undervisa och jag vill ha tid att få göra det bra. Så säger en av alla lärare jag träffat på mina skolbesök ute i landet. Man tycker att det borde vara en självklarhet. Att vi lärare får undervisa. Och att vi får tid att göra det bra.

En strid ström av förslag

Under lång tid har politiker, nationalekonomer och andra självutnämnda experter haft en dragkamp om vem som har flest och bäst idéer om hur skolan ska bli bättre. Vi har fått se en strid ström av förslag på allt ifrån fler nationella prov, tidigare (och ännu tidigare) betyg, fler undervisningstimmar inom matematik och idrott, obligatoriska diagnostiska prov och indragna sommarlov för 15-åringar som inte nått målen. Och så förstås alla detaljkrav på hur ordning och reda ska stärkas i klassrummen och hur medelklassföräldrarna ska hållas stången.

Men är det detta som skolan behöver? Blir vi verkligen hjälpta av ytterligare detaljregleringar av hur vi ska sköta vårt läraruppdrag?

Nu är det politikernas tur att lyssna

Jag säger nej! Nu är det vi inom professionen som ska prata och politikernas tur att lyssna. Därför genomför Lärarförbundet just nu medlemsdialogen som ska ta ut rätt kurs för skolan och professionen.

Nu ska vi – du, jag och våra kolleger — slå fast hur vi verkliga proffs vill att skolan ska se ut om tio år. Tillsammans skapar vi framtidens skola.

Jag har haft förmånen att få leda ett flertal dialogmöten med några av er lärare och skolledare runt om i Sverige. Bilden som målas upp är tydlig: Att vara lärare är att ha ett arbete som präglas av mycket glädje, utveckling, samarbete, kreativitet och lärande. ”Glädjen hos eleverna att vilja lära sig engagerar mig mest i mitt lärarjobb”, beskriver en grundskollärare. ”Barnens nyfikenhet och att utmanas av mina kolleger”, säger en förskollärare.

Vi behöver mer tid

Men ni är också tydliga med vad som behöver förbättras. Det vi vill ha mer av för att kunna kvalitetssäkra undervisningen med fokus på varje elevs lärande och utveckling är TID. Vi behöver tid för att planera, förbereda och utvärdera våra lektioner. Vi behöver tid till kollegialt samarbete, för att också kunna spela roll för varandra och utvecklas genom varandra. Vi behöver tid för att kunna se varje barn och elev och möjlighet att ge särskilt stöd eller extra utmaningar till dem som behöver det.

Vi behöver vara fler lärare

Därför behöver vi bli fler utbildade och behöriga lärare. Vi behöver värderas högre för det jobb vi gör och få avlastning så att vi lärare får vara lärare och inte vaktmästare, IT-tekniker, administratörer och kuratorer. Anställ fler yrkesgrupper som administrativa lärarassistenter och socialpedagoger och bygg ut elevhälsan.

Vi lärare och skolledare behöver inte fler och mer detaljerade direktiv om hur vi ska utföra vårt arbete. Vi är en profession med unika kunskaper och förmågor att undervisa, leda och utveckla barn, elever och studenter från den första dagen de kryper in på förskolan hela vägen genom grundskola och fram till en gymnasie- eller universitetsexamen.

Som lärare både är vi lösningen och har lösningarna. Därför är det vi som måste peka ut ”Rätt kurs för skolan och läraryrket” och politikerna som måste ge förutsättningarna.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand


Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka under terminstid. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 4/17


Frågor & Svar