Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vi måste få tydliga riktlinjer för gruppstorlekar

I går var det Fritidshemmens dag och jag passade på att besöka en skola för att ta del av festligheterna.

Igår besökte jag Årstaskolan och fick ta del av deras firande av Fritidshemmens dag. Det var en sprudlande eftermiddag i en minst sagt osäker väderlek. Lagom till att aktiviteterna startade tittade dock solen fram och lyste över barn och lärare som testade sina samarbetsförmågor, pricksäkerhet, snabbhet, kreativitet, problemlösning och lekfullhet. Som vanligt imponeras jag av fritidshemmens viktiga verksamhet och det situationsanpassade samspel som utvecklas mellan eleverna. I fritidshemmens verksamhet får unga en chans att utveckla de egenskaper som är svårare att mäta men som näringslivet skriker efter: social kompetens, kreativitet, företagsamhet och initiativförmåga.

Storlek på barngrupper utmaning

Det är inte brist på kunskap om vilken betydelse fritidspedagogiken och fritidshemmen har för elevernas utveckling, hur den både kompletterar och kompenserar elevernas olika förutsättningar och behov. Det är därför helt ofattbart att samtidigt som det pedagogiska uppdraget har förstärkts och kunskapen om fritidspedagogikens betydelse ökat så har förutsättningarna att få göra ett bra jobb försämrats radikalt på alltför många ställen.

Den största utmaningen är storleken på barngrupperna och bristen på behöriga lärare i fritidspedagogik. I Stockholms län går det i genomsnitt 88 barn per lärare i fritidshem- 88 barn(!), att jämföra med det redan höga riksgenomsnittet på 52 barn. En ökning från i genomsnitt 40 barn på bara de senaste tre åren. Det är en utveckling som borde göra att varje politiker och beslutsfattare ligger sömnlösa. Vi måste få tydliga riktlinjer för gruppstorlekar, insatser för ökad lärartäthet och bättre förutsättningar för befintliga lärare att planera för och utveckla fritidshemsverksamheten. Arbetet måste prioriteras och vi vill därför att regeringen skyndsamt inför ett riktmärke för elevgruppernas storlek och intensifierar arbetet för att göra läraryrket attraktivt och uppdraget rimligt på fritidshemmen.

Värna uppdraget

Genom att värna och uppvärdera det uppdrag som lärare i fritidshem har och säkra att det finns tid till planering och utveckling av elevernas hela dag blir fritidshemmen den plats för utveckling av sociala förmågor, integration, identitet och lärande den är tänkt att vara- där Sveriges framtida förmågor får växa. För att vi ska säkra fler lärare på fritidshem imorgon måste förutsättningarna bli bättre idag.

Tack alla er lärare, föräldrar och barn som hjälptes åt att uppmärksamma fritidshemmens viktiga uppdrag igår på Fritidshemmens dag. Väderprognoserna må vara osäkra men vi kommer inte ge oss förrän prognoserna för fritidshemmens förutsättningar blir stadigt ljusare.

Igår firade vi, idag fortsätter vi vårt viktiga arbete för att göra skoldagen komplett överallt.

Frågor & Svar