Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vi lärare står stadigt i coronakrisen

Vi lärare fortsätter att stå stadigt och upprätthåller undervisningen så gott det går. Alla i vårt samhälle kan faktiskt dra sitt strå till stacken för att det ska kunna förbli så krisen igenom.

Gymnasie- och all eftergymnasial utbildning har övergått till att bedrivas på distans. Grundskolor, fritidshem och förskolor är i dagsläget öppna, men läget kan komma att förändras om smittskyddssituationen skulle kräva det. En viktig sak nu är vi att vi tillsammans hjälps åt och att vi hörsammar råd och anvisningar från ansvariga myndigheter.

Följ myndigheternas rekommendationer

Lärare har en utsatt position genom alla de barn och elever vi möter varje dag. I den situation som vi nu befinner oss har vi absolut inte råd med att den personal som är kvar i skolor, förskolor och fritidshem går in i väggen eller drabbas onödigt hårt av hög sjukfrånvaro. Våra huvudmän får inte släppa på sitt arbetsmiljöansvar – det är tvärtom viktigare än någonsin att vara lyhörd för hur vår arbetssituation utvecklas under kommande veckor.

Vi måste hela tiden kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, att å ena sidan vara ytterst försiktiga och beakta smittorisken och å andra sidan upprätthålla våra arbeten så att undervisningen och samhället fungerar. För de två hänger ihop. Ju mer vi begränsar smittan desto större chans att förskolor och skolor fortsätter att ha öppet, vilket i sin tur gör att vi kan fortsätta spela roll för barn och elevers utveckling samtidigt som de som arbetar i sjukvården kan fortsätta att gå till sina arbeten.

Alla kan ta sin del av ansvaret

Jag får som förbundsordförande många brev av både medlemmar och andra som vill dela sina tankar och erfarenheter, ge kritik eller komma med beröm, ställa frågor eller komma med synpunkter. Förra veckan blev jag både stärkt och glad över förskollärare Anneli Ahlby från Visby som i en mejlväxling med mig skriver:
”Jag hoppas ju innerligt att vi är en av de förskolor som får fortsätta ha öppet för de barn vars föräldrar har just samhällsviktiga jobb. När barnen kommer med tankar och frågor om det som händer, svarar vi och samtalar för att de ska få utrymme för den oro som smittats av sig på dom, och vi bekräftar att de är trygga och har det bra på vår förskola. Vi tar oss iväg på promenader i vår lilla fina stad, leker i ruinerna, klättrar i träd, går till havet och kastar stenar i vattnet, tittar på vårblommor i botaniska trädgården. Vi gör det jag önskar att alla barn i hela världen fick göra, för att vi har möjlighet att erbjuda våra barn den här fantastiska miljön.”

Det är underbart beskrivet och går inte att uttrycka bättre! Vi lärare drivs av exakt det Anneli så bra beskriver. Självklart så tar vi därför fullt ut vår del av ansvaret för barn och elever också under de här omständigheterna. Föräldrar och allmänhet kan hjälpa oss genom att ta sin del av ansvaret. Och kommuner och enskilda huvudmän har förstås huvudansvaret för att verksamheten kan fortsätta. Som huvudmän behöver de ge rimliga förutsättningar för personalen att möta behoven hos de barn och elever som finns på plats. Det ansvaret är helt centralt, men vi kan alla bidra till att det ska fungera.

Förskolans stora betydelse

Anneli skriver till sist ”Det är intressant att förskolan som ofta kämpar med för stora barngrupper, ont om pengar, små lokaler och andra tuffa situationer nu är en av de viktigaste frågorna på regeringsnivå. Nu ser allmänheten hur viktiga vi är, det finns nog inget ont som inte har något gott med sig.” Kloka ord.

Tack Anneli och tack alla ni som står stadigt i våra skolor och förskolor nu när det stormar. Och tack också till alla er föräldrar som förstår att det lärarna behöver just nu det är ert helhjärtade stöd.

Frågor & Svar