Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Vi har inte råd med ett för tidigt bokslut, Löfven!

Lärarbristen har bitit sig fast och utgör ett allt mer överskuggande problem för svensk skola. Något som syntes både i dagens regeringsförklaring och OECD:s årliga lägesrapport.

Alla elever ska ha rätt till behöriga lärare. Då duger det inte vare sig med ett för tidigt bokslut för den sittande regeringen, eller ett inför valrörelsen upptrissat debattklimat från oppositionen. Sverige behöver gemensamma krafttag här och nu såväl som en långsiktig utvecklingsplan för skolan och ökad attraktionskraft för läraryrket.

Idag presenterade statsminister Stefan Löfven sin sista regeringsförklaring för mandatperioden.

Några konkreta nyheter lanserades inte för oss lärare. Däremot pekade statsministern ut flera prioriterade satsningar på skolans område som redan lanserats, bland annat att skolsegregationen ska brytas genom att mer resurser ska ges till skolor i utsatta områden och fler speciallärare ska utbildas.

Statsministern utropade också ”Äntligen vill fler bli lärare”. Och det låter ju positivt. Men faktum är att även om fler antogs till lärarutbildningen, så var urvalet mindre. Så det räcker inte. Inte på långa vägar.

Det går inte att komma från att lärarbristen hänger som en mörk skugga över skolpolitiken. Utan tillräckligt många behöriga lärare kan inte skolan utvecklas. Alla elever måste ha rätt till behöriga lärare.

Samtidigt som regeringsförklaringen presenterades kom OECD med sin årliga rapport Education at a Glance som jämför medlemsländernas utbildningssystem och pekar på brister och utmaningar.

En utmaning för Sverige, som OECD framhåller, är just vikten av att rekrytera tillräckligt många till lärarutbildningen. OECD nämner särskilt konkurrenskraftiga löner som en nyckel till detta.

OECD konstaterar att årslönerna för svenska lärare under 2015 sjönk i relation till andra akademikeryrken i Sverige. De svenska lärarnas ingångslöner ligger något över OECD-genomsnittet men har efter 10 - 15 år inte alls samma löneutveckling som medelvärdet för vare sig OECD-länderna eller de så kallade EU22-länderna.

Vi lärare har under väldigt många år lönemässigt halkat efter andra akademikergrupper. Det tillsammans med ökad arbetsbörda och stress, har gjort att läraryrket tappat i konkurrenskraft gentemot andra yrken.

Skolstarten i år är ett bevis på detta. Många skolor och förskolor över hela landet har haft extremt stora svårigheter att rekrytera alla de lärare som behövs. Lärartjänster gapar tomma. Det riskerar bli ännu värre nästa år. År 2025 kommer Sverige att sakna 65 000 utbildade lärare, enligt Statistiska Centralbyråns prognos. Men det är inte försent att sätta in de insatser som både kan bromsa bristen och öka kön till lärarutbildningen.

Det är helt enkelt för tidigt för regeringen Löfven att slå sig för bröstet över väl genomförda reformer och ropa ”äntligen!”. Vi behöver en regering som fortsätter styra mot en bättre skola – hela mandatperioden ut. Vi behöver lösningsinriktade politiker som tillsammans tar sitt ansvar för att svensk skola ska ha fler behöriga lärare imorgon än vad vi har idag.

Just nu finns ett gyllene tillfälle. Skolans professioner, forskare och andra samhällsaktörer har gemensamt i Skolkommissionen tagit fram förslag för att förbättra undervisningens kvalitet, skolans resultat och öka likvärdigheten. Tillsammans kan vi bygga starkt för framtiden. Tillsammans kan vi höja läraryrkets attraktivitet. Inga bokslut kan göras innan dess.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här