Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vi har inte råd att inte investera i förskolan

Det är mer än hög tid för såväl regering som landets kommunalråd att ta besluten som krävs för en bättre arbetsmiljö i förskolan. Barngruppernas storlek måste ner och andelen utbildade förskollärare upp.

Skolverkets statistik för 2018 över barngruppernas storlek och förskollärartätheten presenterades igår. Det är ingen munter läsning. Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har bara 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen.

Andelen förskollärare är nere på bottennivåer. Det håller inte. Föräldrarna måste kunna lita på att deras barn ges ett tryggt omhändertagande med hög pedagogisk kvalitet. Lärarbristen i förskolan måste tas på allvar så att högskolorna kan försörja kommunerna med tillräckligt många utbildade förskollärare.

Stora barngrupper vardagsmat ute i förskolorna

När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad jämfört med förra året. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan.

Stora barngrupper och för få utbildade förskollärare är tyvärr vardagsmat i förskolor runt om i hela landet och leder till en slitig arbetssituation och en stor samvetsstress hos alla förskollärare.

Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är 6-12 barn. Men den genomsnittliga gruppstorleken för den åldersgruppen var förra året 12,6 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken bland dessa barn var 16,1. Det här är snittsiffror, många grupper har långt över 20 barn.

Detta är illa nog. Men problemet är faktiskt ännu värre. Vi vet sedan tidigare att redovisningen av gruppernas storlek i vissa kommuner inte alltid stämmer med verkligheten. Ofta framgår nämligen inte att barn i praktiken under en stor del av dagen vistas i en sammanslagen storavdelning – inte i mindre barngrupper.

Riktmärken är till för att följas

Frågan är varför regeringen fortsätter att tillåta kommuner att frångå riktmärkena? Staten borde skärpa kraven på kommunerna att faktiskt följa riktmärkena och genomföra en ordentlig tillsyn som avslöjar att kommuner ibland redovisar smågrupper trots att barnen ofta vistas i stora avdelningar.

För det är verkligen dags för kommunpolitikerna att ta sitt ansvar. Den självklara drivkraften för varje förskollärare är mötet med barnen. En viktig förutsättning för att det mötet ska bli så bra som möjligt är ändamålsenliga gruppstorlekar och förskollärarkollegor att dela ansvar och utvecklas tillsammans med.

Varför ska hängivet arbete leda till ohälsa?

För på många förskolor är arbetssituationen idag helt oacceptabel. Många förskollärares hängivna arbete sker faktiskt på bekostnad av den egna hälsan.

Vi kräver förändring. För det första måste barnens bästa få styra barngruppernas storlek. För det andra måste fler vilja bli förskollärare. Förskollärare ligger i topp bland Sveriges bristyrken, men står fortfarande utanför många lärarsatsningar. För det tredje måste förskollärarnas kompetens tas tillvara bättre. Förskollärare ska inte tvingas prioritera administration, städning och vaktmästeri i stället för planering och utveckling. Det är ett slöseri med både lärarkompetens och lärarglädje.

Skamligt att politikerna inte tar sitt ansvar

Såväl politikerna som vi i professionen vet att åtskillig forskning visar att bland alla investeringar de kan göra i utbildning, så ger de som görs under förskoleåren den bästa avkastningen. Då duger det inte att slarva med förutsättningarna, slösa på kompetensen eller spara på de minsta. Det är faktiskt skamligt att inte mer görs för att matcha förskollärarnas uppdrag med rätt förutsättningar.

En halv miljon barn går till förskolan varje dag. Forskning visar att elever som gått i en bra förskola lyckas bättre i sin fortsatta skolgång såväl som i flera andra sammanhang. Hur länge tänker ni politiker vänta på att säkerställa en tillfredställande arbetssituation i förskolan? Hur länge har vi råd att inte investera i bättre förutsättningar i förskolan?

Frågor & Svar