Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Vi förlängde ett framgångsrikt avtal

Johanna Jaara Åstrand om att bygga vidare på HÖK12.

Johanna Jaara Åstrand om att bygga vidare på HÖK12.

Lärarförbundet bygger vidare på det kommunala kollektivavtalet HÖK12. Johanna Jaara Åstrand berättar varför. Vi förlänger avtalet, just för att vi inte vill förlänga problemen vi dragits med.

När jag skriver dessa rader har vi precis förlängt vårt nuvarande avtal HÖK 12 med en rad viktiga förstärkningar. Det finns många anledningar till varför vi valt att gå den vägen, men den viktigaste är att vi bedömer att det skapar bäst förutsättningar för en fortsatt uppvärdering av läraryrket. SKL tycker precis som vi att ytterligare steg måste tas för att öka läraryrkets attraktivitet.

Under de fyra år vi levt med HÖK 12 har tonläget i samhällsdebatten förändrats. Igår var lärarna problemet, idag är samma lärare lösningen. Nu är det många som delar vår bild av att en karriär som lärare ska kännas både lockande och tilltalande. Lärarbristen är redan akut och behovet av skickliga lärare som kan leda våra barn in i framtiden ökar för varje dag som passerar. Det är en tungt vägande anledning till att våra medlemmars löneökning med råge överträffat övriga jämförbara yrkesgrupper. Det är också därför det förlängda avtalet innehåller tydliga skrivningar om fortsatt löneutveckling, minskad arbetsbelastning och satsningar på att skapa ett samlat kompetens- och karriärutvecklingssystem.

Men sanningen är att ett avtal inte löser alla problem. Men det ger oss, alla medlemmar och ombud, väldigt bra förutsättningar att fortsätta arbeta för högre löner och förbättrade arbetsvillkor. Vi vet precis hur viktiga vi är. Vi vet att vår gemensamma arbetsinsats varje dag gör en jätteskillnad för hundratusentals barn och elever runtom i Sverige. Självklart ska det också synas i lönekuvertet, och just därför kan vi ägna vårt lönesamtal åt att berätta om hur vi utför det arbetet.

Vi förlänger avtalet, just för att vi inte vill förlänga problemen vi dragits med. Arbetet med att höja lönerna fortsätter oförtrutet. Sverige har helt enkelt inte råd att inte satsa på lärarna. Med avtalet på plats kan vi göra just det. Rikta vårt fokus på det dagliga arbetet för ett bättre lärarliv. Det ser jag fram emot, hoppas du också gör det.

Johanna Jaara Åstrand
Följ mig på Twitter eller på Instagram

Frågor & Svar