Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vi behöver Gymnasielöftet – nu!

Vi har ännu en gång fått ta del av en larmrapport om att allt fler elever som är födda utomlands inte klarar grundskolan. På 19 år har denna siffra fallit från 70 till 50 procent, enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi .

I relation till att resurserna för skolan har minskat, att antalet elever har ökat och att vi har en allvarlig lärarbrist är detta ingen nyhet, tyvärr. Vi vet att en gymnasieexamen är körkortet in på arbetsmarknaden. Satsar man på lärarna kommer fler elever lyckas ta sin examen.

Lärarförbundet har nu under ett års tid krävt ett Gymnasielöfte för att alla ska kunna klara en gymnasieexamen. Det handlar om att säkerställa tid för läraruppdraget och rensa bort onödig administration, garantera relevant och behovsstyrd kontinuerlig kompetensutveckling, visa förtroende och tillit till lärarna och gör läraryrket attraktivt genom att uppvärdera villkoren. Vi behöver en skola som så tidigt som möjligt kan uppmärksamma elever som anländer till Sverige sent under barndomen, för att komplettera och stödja deras fortsatta utveckling. Annars riskerar vi att hamna i en situation, som ESO beskriver där ojämlika studieresultat fortplantar sig till ojämlikhet i långsiktiga livschanser.

ESO talar varmt om Skolkommissionens förslag som en bra plan framåt, för att förbättra skolresultaten, få en mer jämlik skola och bryta segregationen. Det är glädjande. ESO vill, liksom Lärarförbundet och Skolkommissionen, ha ett riktat statligt stöd till skolor som tagit ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända elever och införa ett aktivt skolval parallellt med riktad information till elever och vårdnadshavare.

Jag hoppas nu att riksdagspartierna lyssnar på experterna i både ESO och Skolkommissionen. Och framför allt på oss lärare. Vi kan inte nöja oss med mindre än att en gymnasieexamen ska ses som en självklar grund för alla ungdomar att stå på – oavsett var i världen du är född.

Frågor & Svar