Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vem tar ansvar för helheten?

Det duggar tätt med utredningar på skolans område i vår. Det råder ingen tvekan om att det finns en del stenar att lyfta och flytta på för att skolledare, lärare och elever ska få de absolut bästa förutsättningarna för att få göra ett riktigt bra jobb och gå i mål med riktigt bra skolresultat.

Därför är det bra att regeringen tillsätter utredningar med uppdrag att från olika perspektiv göra läraryrket mer attraktivt, framgångsrikt och hållbart samt stärka likvärdighet och elevers rätt till utbildning av god kvalitet oavsett var man är född eller av vilka föräldrar. Det är ännu bättre om dessa olika utredningar håller ihop och tar hand om helheten.

Tidigare i vår presenterade Skolkommissionen sina förslag på en nationell strategi för den svenska skolan och pekade just på behovet av samling. I veckan så presenterade Ebba Östlin förslag för hur utbildningen för nyanlända elever som kommer in sent i den svenska grundskolan ska kunna få bättre möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Igår kom utredningen om bättre skola genom attraktivare skolprofessioner. Det är olika utredningar men de hör såklart ihop.

Den första hade ett tydligt uppdrag att höja elevresultaten, öka likvärdigheten och förbättra kvalitén. Den andra har ett tydligt elevperspektiv och lägger viktiga förslag på hur nyanlända elevers skolgång kan förbättras, där vägen till lyckade elevresultat går genom förslag som att förstärka rätten till studiehandledning på modersmålet, förstärkt modersmålsundervisning, individuella studieplaner och lärarsamverkan. Den senaste utredningen fokuserar på lärarrollen och ledarskapet. Hur mötet mellan lärare och elev kan kvalitetssäkras genom legitimation, god introduktion och högre krav på gott ledarskap redan i förskolan.

Att inte ens presentera en plan för hur vi kan öka tillgången till modersmålslärare och på sikt legitimera även denna viktiga lärargrupp är ju att acceptera den brist vi har idag.

Men pusslet går inte riktigt ihop och istället för att bygga långsiktigt, framåtsyftande och stadigt så riskerar vissa bitar bli bromsklossar istället för att föra oss framåt. Att redan i förväg överväga att reducera timplaner för våra nyanlända elever istället för att investera i mer tid och högre förväntningar riskerar ju exempelvis att begränsa dessa ungdomar i onödan. Att inte ens presentera en plan för hur vi kan öka tillgången till modersmålslärare och på sikt legitimera även denna viktiga lärargrupp är ju att acceptera den brist vi har idag. Den rätt den ena utredningen vill stärka har den andra inte tillräckliga idéer för att möjliggöra. För att Sverige ska vara framgångsrikt även i fortsättningen måste vi bli bättre på att dra fördelar av våra flerspråkiga och mångkulturella perspektiv i samhällsutvecklingen.

Både forskning och lärarerfarenhet visar att det går bättre att lära sig ett nytt språk om man har goda kunskaper i sitt modersmål. Det stärker identiteten och bidrar också till framgång i studier och högre betyg i skolans andra ämnen. Därför är en fungerande modersmålsundervisning med legitimerade modersmålslärare en av nycklarna till både en god kunskapsutveckling och samhällsutveckling.

I Skolkommissionens slutbetänkande presenterades förslag om ett professionsprogram för lärare och skolledare. Där kraven på och rätten till utbildningen och kontinuerlig kompetensutveckling ses som en av de viktigaste komponenterna för en skola av hög kvalitet. Det är därför djupt olyckligt att gårdagens utredning inte lägger ribban högre och säkrar befattningsutbildning av hög kvalitet även för förskolans skolledare. Där ska man kunna bli rektor med endast 7,5 hp utbildning. Vi kan ju inte skriva skollagar anpassade efter olika driftsformer, vi måste ju ha skollagar som garanterar likvärdighet och hög kvalitet.

Jag hoppas nu att politiken lyckas hålla ihop helheten och brygger över de luckor som riskerar uppstå. Att försäkra sig om att politiska beslut matchar varandra bidrar till att framtidssäkra både skolan och Sverige.

Frågor & Svar